En albino axolotl i et akvarium. Foto publisert med tillatelse.