Svar på alt du noen gang har lurt på!

Kategori: Jobb og utdanning (Side 2 av 3)

Hvordan søke om et fjerde forsøk på eksamen

De aller fleste høyskoler og universiteter lar deg få tre forsøk på å ta eksamen i et emne. Som regel går eksamen enten hvert semester eller annenhvert semester, og frem til du har brukt de tre forsøkene dine er det bare å melde seg opp til eksamen som du vil.

Det er derimot ikke like rett frem dersom du har strykt eller ikke møtt opp til eksamen disse tre gangene, og trenger et fjerde forsøk. Heldigvis finnes det en løsning for deg som er tom for vanlige forsøk, for det er nemlig mulig å søke om å ta opp eksamen på nytt.

For å søke om å ta et fjerde forsøk på eksamen må du sende en e-post til enten instituttet direkte, eller til eksamenskontoret på skolen din. Der må ha en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta eksamen på nytt, og det er ingen fasit på hva som kreves for at den skal bli godkjent. Her er det skjønn, og hver søknad behandles individuelt og ulikt mellom ulike skoler og institutter.

De fleste krever derimot at søknaden inkluderer en forklaring på hvorfor du ønsker å ta eksamen på nytt, og gjerne begrunnelse for hvorfor det ikke gikk de tre første gangene. Dersom du for eksempel har vært plaget med sykdom, hatt det vanskelig hjemme eller lignende, så er dette grunner som kan være med på å gi deg en ny sjanse.

En nyfunnen motivasjon kan også være grunn nok, så hvis du plutselig har begynt å ta utdanningen din mer seriøst kan du godt fortelle det.

Ellers er grunner som at du kun mangler dette faget for å bli ferdig med utdanningen være en god grunn.

Merk også at det kan være store forskjeller på hva hver enkelt skole vil ha i søknaden. Spør på instituttet ditt eller sjekk nettsidene til skolen for å finne ut hva du skal inkludere. Informasjonen i denne artikkelen gjelder for de fleste skoler i grove trekk, men det finnes alltid unntak.

Hvor stor er sjansen for å få innvilget et fjerde forsøk?

Det er ingen fasitsvar på hvor stor sjansen for å få innvilget eksamen på nytt er. Her er det nemlig opp til den som behandler søknaden, og noen skoler og institutter lar nesten alle få et fjerde forsøk, mens andre skoler og institutter er ganske strenge.

Vi anbefaler å bruke god tid på å skrive en søknad hvis du har lyst til å få et fjerde forsøk!

Kan man søke om et femte forsøk på eksamen?

Man kan fint søke om et femte, sjette eller sjuende forsøk på eksamen, men det er grunn til å tro at det er mindre sjanse for at søknaden blir innvilget etter hvert som man har brukt flere forsøk.

Hvordan er reglene for privatskoler og lignende?

Det kan være ulike regler for private universiteter som BI og sånt, så dersom du studerer på et privat universitet eller høyskole må du sjekke opp hva som gjelder for skolen din. Som oftest er systemet mer eller mindre likt ved at du må søke om forsøk nummer fire, men noen har litt ulke systemer for det.

Hvordan sjekke om man har fått studieplass på høyere utdanning

Det er få ting som er så spennende som å gå og vente på svaret på om man har kommet inn på den skolen og det studiet man ønsket seg, og ettersom de faktiske grensene endres hvert år kan man aldri være sikker før man faktisk får tilbud om en plass.

Når man søker på høyere utdanning gjør man det via Samordnaopptak. Denne lar deg søke plass hos de aller fleste skoler, med unntak av noen få privatskoler. Hvis man har søkt om studieplass via denne nettsiden er det også her man får svaret.

Svar på om man har kommet inn på høyere utdanning via Samordnaopptak får man den 24. juli hvert år. Fra og med midnatt denne datoen kan du logge inn for å se hvilke studieplasser du fikk tilbud om.

Dersom du får tilbud om studieplass er det viktig at du takker ja til plassen innen svarfristen, for hvis ikke kan du faktisk miste plassen din. Du kan kun takke ja til én studieplass, men det trenger ikke nødvendigvis å være førstevalget ditt. Du takker enkelt nok ja til det tilbudet du vil benytte deg av, og avslår de andre.

Dersom du søkte opptak hos en privatskole som BI eller lignende har du gjort det via deres egne systemer. Da får du også svar via disse, men som regel får man både SMS og e-post når opptaket er klart. Merk at disse privatskolene også kan ha ulike tidsfrister og datoer for opptak enn de offentlige skolene.

Les også: Hvordan søke om restplass for høyere utdanning.

Hvordan sjekke om man har fått studieplass på masternivå

Når man søker om et masterprogram etter å ha fullført bachelorgraden sin gjøres dette også via skolens interne systemer – nesten på samme måte som privatskoler. Dette er fordi det ikke er én enkel måte å sammenligne kandidater på, men heller en slags tolkning av hvem som egner seg best basert på både karakterer, fag og skoler.

De offentlige skolene har sine egne systemer, men gjør det likevel via Studentweb. Når man har studert i noen år er man trolig allerede veldig godt kjent med det systemet, så det burde neppe være et stort problem for noen å forstå hvordan man logger inn og bruker det.

Svaret på om man har fått plass på masterstudiet får man inne på Studentweb, og selve datoen for når man får svar varierer stort, men kan ofte være veldig sent (omtrent midt i juli).

Hvordan søke om restplass for høyere utdanning

Hvert år legges det ut en rekke restplasser hos høyskoler og universiteter som rett og slett fikk færre søkere enn de har plass til på studiene sine. Om du sitter midt i sommerferien uten å vite hva du skal gjøre neste år er det mulig å søke seg inn på én av disse, og ordningen fungerer etter «første mann til mølla»-prinsippet så lenge man oppfyller minstekravene for å komme inn.

Men hvordan skal man egentlig gå frem for å søke om en restplass?

Årets restplasser offentliggjøres den 19. juli hvert år, mens søknadene først åpner den 20. juli. Man har med andre ord 24 timer til å sjekke hva som er ledig før det er åpent for å søke på det, så man har i alle fall litt tid til å tenke seg om.

Lista over årets restplasser kan du se ved å klikke her. Dersom du finner noe du kunne tenke deg å studere må dette gjøres via Samordnaopptak sine nettsider. Der har de aller fleste tilgang til sitt digitale vitnemål, og kan enkelt søke på de restplassene de vil.

Selve prosessen er enkel, og når du har logget inn på Samordnaopptak med MinID velger du enkelt nok den høyskolen eller universitetet, og den graden eller studiet du ønsker å få plass hos, og legger inn søknaden digitalt via de samme nettsidene.

Dersom alt er i orden får du svar med det samme, så i løpet av fem minutter kan du sikre deg en studieplass.

Det er mulig å søke på flere restplasser, men maks 10 stykker. Man får jo som regel positivt svar med det samme siden det ikke er noen poenggrenser der, men du kan likevel kun takke ja til én av plassene.

Hvilke studier får restplasser?

Restplasser er kun overskuddsplasser hvor det har vært færre søkere som har takket ja til plassen enn det er ledige plasser. I prinsippet kan derfor alle studier få restplasser, men i praksis er det slik at populære studier ikke får det, men de typisk upopulære studiene får restplasser år etter år.

At et studium får restplasser trenger ikke å være negativt, og undervisningen og kvaliteten på studiet kan være kjempebra selv om det var ledige plasser.

Hos visse skoler har de også enorme forelesningssaler hvor det kan være mange hundre studenter samtidig, og kan derfor ha en teoretisk øvre grense på antall studenter som er betydelig høyere enn det som normalt søker seg inn der. Disse vil da få restplasser hvert eneste år, uten at det er noe feil eller dårlig med studiet av den grunn.

Hvor kan man se restplasser på masterstudier?

Masterstudier har ikke et fast opptak på samme måte som når man søker på studier rett fra videregående skole, og det er ofte en krevende prosess å skulle vurdere hvilke kandidater som er best egnet (ettersom søkerne har ulike fag fra ulike skoler). For å vurdere hjem som kommer inn på masterstudier er det derfor internopptak, så det organiseres ikke via Samordnaopptak.

Det betyr også at skolene opererer med restplasser på egne systemer, så du må nesten følge med på nettsidene til skolene og programmene du er interessert i å studere. Det beste tipset er likevel å sende en e-post for å spørre om det er noen ledige plasser. Dersom det er flere ledige plasser kan det være mulig at du kan få meldt deg opp via e-post.

Hvordan laste ned vitnemål

Når man skal søke på jobber eller videre utdanning må man som regel vise frem vitnemålet som en del av søknadsprosessen. For kort tid tilbake måtte man be skolen om å printe ut og signere en fysisk kopi til deg som du kunne levere, noe som er svært tungvindt. Ikke bare måtte skolene bruke mye tid på dette, det var også veldig stress for de som har studert på 3-4 ulike skoler gjennom studietiden, og derfor måtte be om kopi av vitnemålet fra alle disse.

Nå har det derimot kommet en god løsning på dette, nemlig et digitalt vitnemål. Dette er jo genialt, og gjør det enkelt for deg å sende med vitnemålet på jobbsøknader eller lignende. Det er en del som har hatt problemer med å forstå akkurat hvordan dette digitale vitnemålet fungerer, og et vanlig spørsmål er hvordan man laster ned det digitale vitnemålet.

For å få lastet ned det digitale vitnemålet ditt, gå til Vitnemålsportalen sine nettsider. Der må du så logge inn med ID-Porten eller FEIDE, og får tilgang til alle vitnemålene dine fra høyere utdanning. Her må du velge skolen du vil ha vitnemål fra, og hvilke fag eller grader som skal vises. Velg disse, og klikk deg videre. Når det er gjort får du opp valget mellom å sende vitnemålet som en klikkbar lenke eller som en PDF-fil.

Denne PDF-fila kan man så sende til den potensielle arbeidsgiveren.

Vitnemålsportalen er en offentlig nettside som samarbeider med alle skoler som tilbyr høyere utdanning, men fungerer ikke for ungdomsskole eller videregående utdanning. Den fungerer med andre ord kun for universiteter og høyskoler. For å få vitnemål fra videregående utdanning må man fortsatt ta kontakt med utdanningsinstutisjonen.

Hvordan bli brannmann / brannkonstabel

Brannmann, eller brannkonstabel som det egentlig heter, er en krevende, men svært givende jobb. Som brannkonstabel er man ansvarlig for både sikring og sjekk av brannforskriften, i tillegg til å skulle rykke ut i situasjoner hvor det brenner eller er andre problemer knyttet opp mot brann. 

Det er en litt spesiell måte å bli brannkonstabel på, for i motsetning til mange andre typer utdanning kan man ikke bare gå på skole eller ta et kurs for å bli brannkonstabel. Istedenfor må man først søke jobb som brannkonstabel, og deretter får man utdanningen som en del av jobben

Å bli brannkonstabel er dermed egentlig helt omvendt fra de fleste andre jobber. Rent praktisk fungerer det ved at man søker på en brannkonstabelaspirantstilling som lyses ut. Her er det ikke bare et normalt jobbintervju, for både psyke og fysikk er viktig når man er brannkonstabel, så du kan regne med å gjennom flere tester før du får jobben. 

Om du er heldig nok til å få jobben vil du bli sendt på et åtte ukers langt grunnkurs på Norges brannskole. Etter dette grunnkurset kan man jobbe som brannkonstabel, men den første perioden jobber man altså som aspirant og får veiledning av erfarne bannkonstabler. 

Det er ikke mulig å søke seg inn på Norges brannskole uten å ha blitt ansatt i stilling som brannkonstabel. 

Det er noen formelle krav for å bli brannkonstabel

For å få jobb som brannkonstabelaspirant må man ha et par formelle krav på plass. De viktigste er å ha bestått videregående skole, ha førerkort klasse B med minst to års erfaring (vanlig bilsertifikat), og ha to år med arbeidserfaring etter videregående skole. 

Det er også mulig for hver enkel søknad å stille ekstra krav, selv om disse ikke er sentralt regulert. Man ser ofte at det er krav om spesifikke utdanninger, typisk fra yrkesfaglig utdanning som er relevant for brannkonstabler. 

Å bli brannkonstabel krever at man går målrettet inn for det, for selv om det ikke er noen formell utdanning er det en populær stilling med mange søkere. Så nåløyet for å få stillingen er liten, og man må derfor jobbe for å treffe så godt man kan. Lykke til! 

Det kan bli en egen utdanning for brannkonstabler i fremtiden

Det er ofte snakk om å opprette en egen utdanning for brannkonstabler, og det er mye mulig at dette opprettes i fremtiden. Dette vil trolig være snakk om en treårig utdanning som resulterer i at man er kvalifisert for å jobbe som brannkonstabel. Denne artikkelen vil oppdateres om denne utdanningen går fra planleggingsstadiet til virkeligheten. 

Hvor lenge kan man bruke en jobbreferanse? Forklart

Når man slutter i en jobb får man normalt både en skriftlig attest, så vel som muligheten til å sette opp arbeidsgiver som referanse. Med sistnevnte kan eventuelle nye arbeidsgivere kontakte disse for å spørre om hvordan du utførte arbeidet ditt i den forrige jobben, og er en ganske normal prosess.

Det er derimot mange som er usikre på hvordan de skal gjøre det med referanser. Hvor lenge kan man liksom ha den gamle arbeidsgiveren som referanse? Skal man la de stå der permanent, eller bør man kun bruke den nyeste? Og bør man si ifra for hver gang man er på jobbintervju?

Det er selvsagt ikke er helt konkret svar på hvor lenge man skal la en gammel arbeidsgiver stå som referanse, men det er noen tydelige normer man kan følge. Det er stort sett vanlig å kun liste opp arbeidsgivere man har hatt de 5 siste årene som referanse. Eldre enn dette så er det liten sjanse for at de husker all verdens av hvordan du gjorde det på jobben, med mindre du jobbet der i lang tid da.

Det er også vanlig kutyme å informere tidligere arbeidsgiver som står oppført som referanse hver gang de kan bli oppringt. Dette kan virke litt masete, men de fleste setter pris på å være klar over at en slik telefonsamtale kan dukke opp i nærmeste fremtid. Så send en SMS eller e-post og si ifra om det når du avtaler jobbintervjuet ditt. Si gjerne ifra hvilken stilling det også er snakk om, så får de muligheten til å reflektere litt på forhånd.

Ellers er det ikke mer hokuspokus enn det. Det er selvsagt mulig å avvike fra disse normene, og for noen gir det mening å ha med gamle referanser, mens for andre gir det mye mer mening å kun ta med noen av de nyeste. Lykke til!

Hvem kan være jobbreferanse for deg?

Det er greit å ta med at det ikke kun trenger å være en tidligere sjef som må være jobbreferansen din. Det er også mulig å bruke kolleger, kunder du har samarbeidet tett med, veiledere fra utdanningen din eller lignende. Disse kan i mange tilfeller være ennå bedre til å si noe om hvor godt du hadde passet i den stillingen du søker på, spesielt når det er snakk om personer du har jobbet tett sammen med i lang tid.

Lønn som telefonselger – hvor god lønn?

Det er mange som mener at telefonsalg er en kjip jobb, og selv om de kanskje har rett er det likevel en nyttig stilling for de som er flinke til å selge, eller som trenger en ekstrajobb ved siden av studiene eller lignende.

Men hvor god er egentlig lønna til en telefonselger? I motsetning til mange andre yrker er det litt vanskelig å svare på det, da det meste av lønne hos telefonselgere kommer fra provisjon.

Det er nemlig veldig vanlig at man har en nokså lav timeslønn når man jobber som telefonselger på et callsenter eller lignende, men heller får muligheten til å tjene ekstra ved å få provisjon. Denne provisjonen kan være lite om du er en dårlig eller ny selger, men kan utgjøre mange titusenvis av kroner ekstra i måneden for gode selgere.

Grunnlønna pleier ofte ikke å ligge på mer enn 120 – 150 kroner timen, selv om det også kan variere litt her. Så uten å få inn litt ekstra provisjon blir det ikke en veldig god lønn akkurat.

Gjennomsnittlig årslønn for en telefonselger ligger på rundt 450 000 i året, så sånn sett er det ikke så dårlig. Her ser man derimot at de fleste tjener litt ekstra i provisjon, for man når ikke denne summen basert på den lave grunnlønna.

Hvor mye kan man tjene på provisjon som telefonselger?

Det er ingen god måte å anslå hvor mye provisjon man kan tjene. Det avhenger helt av hvor mye du selger, hvilket produkt du selger, og hvor mange kunder du får ringe i løpet av en dag. Noen tjener kanskje et par hundrelapper ekstra per dag på provisjon, mens knallgode selgere kan få nok provisjon til å øke lønna med 50 000 i måneden!

Om du er en veldig god selger er det absolutt mulig å tjene mye penger på telefonsalg, og det er flere personer her i Norge som har millionlønn på dette. Disse personene er ekstremt gode selgere, så det er ikke noe man bør regne med å nå med mindre du selger på både innpust og utpust.

Hvordan få profesjonelle til å skrive jobbsøknad for deg

Når man skal søke på jobber er det to ting som er viktige; CV og jobbsøknad. Ingen av dem utpreger seg som å være spesielt mye mer viktig enn den andre, og man må ha en solid CV så vel som en velformulert og interessant jobbsøknad for å ha sjanse til å få jobbene man søker på.

Det finnes drøssevis av gode tips og råd for å skrive en god CV og en super jobbsøknad, men i denne artikkelen skal vi se på en litt annen strategi. Vi skal nemlig se litt nærmere på hvordan det er å få noen profesjonelle jobbsøknadskribenter til å skrive hele jobbsøknaden for deg.

Nå tenker du kanskje: «finnes dette i det hele tatt?». Og jada, det gjør det. Du har nemlig firmaer som CVGuru som spesialiserer seg på å hjelpe folk med å skrive jobbsøknader og CV. Ikke bare gir de deg tips; de skriver den helt for deg hvis du vil. Her må du bare fortelle om hva du vil den skal inkludere, så skriver de en «perfekt» jobbsøknad for deg.

Les også: 6 grunner til å få proffhjelp på CV-en.

Prismessig koster det omtrent 2 500 kroner for en pakke med ferdigskrevet CV og jobbsøknad. Det kan kanskje høres ut som en høy sum, men om det faktisk gir deg drømmejobben din er det jo ikke all verdens å betale for det.

Det er nemlig ikke til å komme unna at en jobbsøknad er utrolig viktig når du søker på jobber, og mange er langt ifra like flinke til å skrive disse selv som de skulle ønske de var. Så hva er vel bedre enn å få noen profesjonelle til å gjøre den jobben for deg?

For å få noen til å skrive en profesjonell jobbsøknad for deg trenger du bare å gå til nettsidene til CVGuru og legge inn en bestilling. Der er det «100 % fornøyd»-garanti, så her er det bare å prøve.

Les mer: Hvordan få profesjonelle til å skrive CV for deg.

Folkene som jobber for CVGuru kommer fra flere ulike bakgrunner, men de har alle til felles at de har god kunnskap om hvordan de skal skrive gode jobbsøknader og CV-er. Mange av dem har skrevet hundrevis av jobbsøknader de siste årene, og har solid peiling på hva som fungerer godt og ikke innenfor de ulike bransjene.

Når man bestiller får man ferdig jobbsøknad og eventuelt CV i løpet av tre dager etter at man laster opp all informasjonen de trenger, men det er også mulig å bestille en ekspresslevering om du trenger den ennå raskere enn dette.

Denne artikkelen inneholder reklamelenker.

6 grunner til å få proffhjelp til CV-en

En god CV er noe av det viktigste du har når du skal søke på jobbutlysninger, men til tross for hvor viktig det er, er det mange som ikke har peiling på hvordan de skal lage en god CV. Det kan være vanskelig å sette seg inn i tankesettet til de som skal ansette for jobben, og vite nøyaktig hva man bør inkludere, og hva man ikke bør ta med på CV-en. Skal du skrive opp verv? Hva med å legge ved et bilde? Eller kanskje bør du liste opp hobbyer du er god på?

Heldigvis finnes det gode tjenester som kan hjelpe deg med denne jobben. Den mest kjente aktøren for dette er CVGuru, en bedrift som har spesialisert seg på nettopp det å hjelpe folk med å skrive CV og jobbsøknader.

Ikke bare kan de hjelpe deg, de kan faktisk skrive hele CV-en og jobbsøknaden for deg. Prisen ligger på rett under to tusen kroner for en standard pakke hvor de skriver CV-en for deg, og siden det er en nokså betydelig utgift for de fleste skal vi se litt nærmere på 6 gode grunner til at det er lurt å investere i å få profesjonelle til å skrive CV for deg.

1) Du får faktiske arbeidsgivere til å se den

En av de store fordelene med å bruke en tjeneste som CVGuru er at personer som faktisk har jobbet med å ansette folk, samt personer som har jobbet med å fikse hundrevis eller tusenvis av CV-er faktisk får sett på den. De vil så gjøre alt de kan for å gjøre den attraktiv for en potensiell arbeidsgiver, og vil uten tvil se på CV-en med andre øyne enn deg selv.

Det er gull verdt å få noen utenforstående til å se over den og komme med tilbakemeldinger, og her får man så mye mer. Ikke bare ser noen andre over den, de som gjør det er høyt kvalifisert til det, og vil dessuten fikse ale de mener må forbedres.

2) Du får en CV uten skrivefeil, feilformuleringer og lignende

Når CVGuru leverer CV-en din til deg etter toppen 3 arbeidsdager er den garantert fri for skrivefeil, dårlige formuleringer og andre «amatørtabber» arbeidsgivere ofte ser på CV-er. Disse er kanskje ikke helt avgjørende når man søker på jobber, men om man har en CV med mange små, tekniske feil vil det uten tvil påvirke helhetsinntrykket av deg som kandidat.

3) To tusen kroner er ikke store summen dersom du får drømmejobben

Å kjøpe en pakke med CV-skriving fra CVGuru koster litt under to tusen kroner, og mange synes dette er en relativt høy sum å betale for å få dem til å skrive en CV for deg. Men snu litt om på spørsmålet, så kan du heller spørre deg selv om to tusen kroner er en dyr sum å betale for å få drømmejobben? Sjansene er uansett gode for at du søker på en jobb hvor du vil gå opp i lønn, og trolig mer enn to tusen kroner i året. Da har man allerede spart inn kostnadene ved å få noen andre til å lage en profesjonell CV for deg.

4) Du får med alt du bør ha med på CV-en, og ikke noe mer

Når noen profesjonelle skriver CV-en din vet de helt sikkert hva du bør inkludere på den, og hva du like greit bør la være å ha med. Ofte kan selv gode prestasjoner gjemmes litt av for mye dill på CV-en, og det er altfor mange som tar med overflødig info de egentlig ikke trenger. Så om du er i tvil om hva du bør inkludere er det lurt å la noen profesjonelle hjelpe deg med akkurat det.

5) Du skiller deg ut i bunken

En profesjonell CV vil uten tvil skille seg ut i bunken med CV-er og søknader når du skal søke på en jobb, og det vil gi deg en større sjanse til å bli kalt inn til intervju for jobben. Det er ikke til å komme unna at CV-en er førsteinntrykket mange har av kandidatene, så om den er knallgod vil de absolutt bruke mer tid på å vurdere deg som kandidat.

Om du søker på en populær jobb kan faktisk arbeidsgiveren få flere hundre søknader og CV-er, og da kan du tro at de ikke har tid til å bruke mange sekundene på hver. Det er nok fort gjort at mange av disse kastes i en bunke med CV-ene de skal se nærmere på, og de som forkastes. Så det er gull verdt å ha en CV som gir et godt førsteinntrykk og viser profesjonalitet.

6) Du kan ha CV-en i «evig tid»

Når du får laget en profesjonell CV kan du bruke denne i evig tid, og må ikke bytte den ut for hver jobb du søker på. Så om du har tenkt å søke mange jobber samtidig trenger du jo bare å betale for å få noen til å skrive én CV for deg, så kan denne brukes til alle jobbsøknadene.

Om du slutter i jobben din for å søke på en ny vil det også være mulig å fortsette å bruke den CV-en du allerede kjøpte, og bare legge på den nye erfaringen din.

Må man betale for å få en god CV?

Det er langt ifra nødvendig å betale et firma som CVGuru for å skrive CV-en din, og de aller fleste får jo jobber uten å ha fått profesjonell hjelp. Dersom du vil bruke tid på å sette deg ned og skrive din egen CV er det ingenting i veien med det, men det er heller ikke til å komme unna med at du trolig har vanvittig mye mindre erfaring med akkurat det enn de som jobber for CVGuru har.

Ved å betale noen for å gjøre jobben med CV-skriving for deg får du fagkyndige personer til å gjøre det de kan best, så kan du fokusere på det du kan best. Ikke ulikt når man ringer en rørlegger når det er noe feil med vasken. Man kan jo kanskje klare å løse problemet selv, men blir det like bra som om noen dyktige fagfolk gjør jobben for deg? Trolig ikke.

Denne artikkelen inneholder annonselenker.

Hvordan få profesjonelle til å skrive CV-en din

Når man skal søke på jobber er en CV det aller viktigste du sender, likestilt med selve jobbsøknaden. Til tross for den utrolige viktigheten er det mange som ikke har full kontroll på hvordan en CV bør se ut og hva den bør inneholde, og om du prøver å søke etter det på Google kommer det titusenvis av ulike resultater med ulike råd og tips.

Vi kan derfor anbefale å bruke profesjonelle CV-rettere til å ta en titt og skrive om CV-en din for deg. Dette er en tjeneste som er relativt ny, men som øker i både omfang og popularitet. I dag er tjenesten CVGuru den ledende og eneste aktøren på markedet. De kan både skrive CV for deg, fikse opp i en CV du allerede har, eller til og med skrive en hel jobbsøknad for deg.

Slik fungerer CVGuru

Selve tjenesten fungerer ved at man laster opp CV-en din på CVGuru og betaler rett under to tusen kroner for tjenesten, så går et team av dyktige fagfolk bestående av forfattere, journalister, hodejegere, arbeidsgivere og andre skriveinteresserte folk over den.

Ikke bare får du tilbakemelding om hvordan CV-en din tar seg ut, du får også en ny og forbedret utgave av CV-en du kan bruke som du måtte ønske. De hjelper deg med å snekre sammen den perfekte CV-en din som trekker frem de tingene som faktisk er viktig for arbeidsgivere, og fjerner det som ikke bør være der.

Det er også mulig å starte uten en CV, og heller la dem bygge den opp fra bunnen av. Dette alternativet er også godt, spesielt for deg som ikke har en god CV fra før av.

Når CVGuru er ferdig med CV-en din kan du være helt sikker på at den er så god som den kan bli, og vil trolig få større oppmerksomhet når du leverer jobbsøknader i fremtiden sammenlignet med før. Da får du også en større sjanse til å bli sett på som en god kandidat, og øker sjansen for at du blir innkalt til jobbintervju.

CV-en de skriver for deg kan du bruke livet ut, og bare legge på nye erfaringer ettersom du får dem. Om du derimot også kjøper med jobbsøknaden hvor de skriver hele jobbsøknaden for deg bør du regne med å kun bruke denne én gang, for alle jobbsøknader bør være skrevet for akkurat den jobben du søker på.

Tjenesten tar som regel rundt 3 døgn, men det er også mulig å legge inn ekspressordre som leveres innen 24 timer. Så om du er litt i siste liten med søknaden er det fortsatt muligheter.

Er det verdt å bruke flere tusen kroner på å få hjelp til CV-en?

Det er sikkert en del som synes prisen på nærmere to tusen kroner for gjennomgang og omskriving av CV-en er litt vel i dyreste laget, og på sett og vis er det jo mye penger. Men hvor mye er jobben verdt for deg? Sett i perspektiv av at man øker sjansene for å faktisk få jobbene man søker på, så er det ikke spesielt dyrt.

Man kan på en måte se på dette som en relativt billig investering for å øke jobbmulighetene sine, og to tusen kroner for å være sikret en veldig god CV er faktisk ikke dårlig.

Når alt kommer til alt må man jo selv vurdere om det er penger vel investert eller ikke, og det er jo ingenting i veien for å lage sin egen CV om man føler for det. De fleste klarer jo helt fint å lage en ålreit CV, selv om den ikke kommer til å bli like proff som de CVGuru kan sette sammen for de.

Denne artikkelen inneholder reklamelenker.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2020 ForklarMeg.com

Tema av Anders NorénOpp ↑