Fellesarealet om bord på et cruiseskip. Foto publisert med tillatelse.