Tigere er jo søte kattedyr, men de er samtidig enorme rovdyr som enkelt kan angripe og drepe mennesker om de får sjansen. Om man har sett på dokumentarer fra USA og andre land har man kanskje sett folk som har hatt en tiger enten i eget bur eller som bor i huset, nesten på samme måte som en hund.

Men er det lov å ha tiger som kjæledyr i Norge? I denne artikkelen skal vi se bort fra om det er en god idé, og heller se på om det er lovlig.

Er det lov å ha tiger i fangenskap i Norge?

Det er ikke lov å ha tiger som kjæledyr i Norge. Det spiller ingen rolle om du har et bur eller innhegning som er stor nok til den, for som privatperson kan du aldri få lov til å eie en tiger. Dette reguleres av «Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr» som forteller hvilke dyr som er lov å holde som kjæledyr. Alle andre dyr er ikke lov.

Det er med andre ord ikke lov å ha tiger her i Norge. Du tenker sikkert at det er tigere i Kristiansand Dyrepark, og det stemmer jo. Grunnen til dette er at dyreparker kan søke om dispensasjon fra forskriften, og dersom man har en dyrepark av høy nok kvalitet kan det være mulig å få lov til å ha tigere, selv om det er usannsynlig at man kommer til det punktet.

Les også: