Rever er vakre dyr med både fjellrev og rødrev representert i norsk natur. De er nært beslektet med hunden, og mange tenker jo at rever kan være flotte kjæledyr. Men er det egentlig lov å holde rever som kjæledyr her i Norge?

Frem til 2020 var det faktisk lov å ha rev som kjæledyr, men nå har det blitt ulovlig. Grunnen er at lovgivningen som tillot rev til opprett også lot vanlige folk ha rev hjemme dersom de måtte ønske det, men nå har det blitt ulovlig å drive med pelsdyr, og da forsvant loven som lot personer ha rever som kjæledyr i samme slengen.

Det er derfor ikke lenger mulig å ha rever som kjæledyr lenger, og det er kanskje like greit. Til tross for at de er relativt nært beslektet med hunder er de elendige som kjæledyr. De blir aldri helt tamme, og har en tendens til å oppføre seg svært uforenelig med de fleste eiere.

Vi anbefaler ikke å ha rev som kjæledyr, selv om du måtte bo i et annet land hvor det potensielt sett er lovlig. De egner seg rett og slett veldig dårlig som kjæledyr.

Les også: