Ekorn er et søtt lite dyr som finnes naturlig i Norge. I tillegg til vanlig skogsekorn er det også mange andre flotte ekornarter som flygeekorn som holdes som kjæledyr i mange land rundt om i verden. Men er det egentlig lov å ha et ekorn som kjæledyr i Norge?

Svaret er nei. Det er ikke lov å ha noen typer ekorn som kjæledyr i Norge, verken det ekornet vi finner ute i naturen eller flygeekorn.

Det betyr at dersom du ønsker å holde et ekorn som kjæledyr må du regne med å flytte ut av landet, eller bryte lovene. Til tross for at det ikke er lov er ekorn i mange tilfeller gode kjæledyr på lik linje med ørkenrotter og hamstere. De trenger derimot store bur, og bør få jevnlige lufteturer ut av buret for å gi dem mulighet til å få ut energi.

Det ser heller ikke ut som om politikere har noen intensjoner om å endre loven rundt å ha ekorn som kjæledyr med det første, så det er tvilsomt at dette kommer til å bli mulighet her i Norge i løpet av de neste årene.