Ekorn er et søtt lite dyr som finnes naturlig i Norge. I tillegg til vanlig skogsekorn er det også mange andre flotte ekornarter som flygeekorn som holdes som kjæledyr i mange land rundt om i verden. Men er det egentlig lov å ha et ekorn som kjæledyr i Norge?

Svaret er nei. Det er ikke lov å ha noen typer ekorn som kjæledyr i Norge, verken det ekornet vi finner ute i naturen eller flygeekorn.

Det betyr at dersom du ønsker å holde et ekorn som kjæledyr må du regne med å flytte ut av landet, eller bryte lovene. Til tross for at det ikke er lov er ekorn i mange tilfeller gode kjæledyr på lik linje med ørkenrotter og hamstere. De trenger derimot store bur, og bør få jevnlige lufteturer ut av buret for å gi dem mulighet til å få ut energi.

Det ser heller ikke ut som om politikere har noen intensjoner om å endre loven rundt å ha ekorn som kjæledyr med det første, så det er tvilsomt at dette kommer til å bli mulighet her i Norge i løpet av de neste årene.

Er det lov å ta med en skadet ekornunge hjem?

Det er dessverre en del ekornunger som blir forlatt av moren, enten som følge av at redet har blitt angrepet av fugler, at treet har blitt hugget ned, eller lignende.

Om du finner en unge som er garantert forlatt av moren (for eksempel ved at redet ligger på bakken) er det lov å ta med ungen hjem for å ta vare på den frem til den er stor nok til å klare seg selv. Det er flere aktører som driver med dette, som for eksempel Ekornhjelpen.

Du kan altså bygge et bur til den hvor den kan overleve frem til det er på tide å slippe den ut i naturen igjen, men i denne perioden må du huske at det er et vilt dyr som skal tilbake igjen – ikke bare et kjæledyr! Så unngå at det blir for knyttet til mennesker, og lær det å overleve selv.