Hvor mange rovdyr har vi i Norge? Forklart

I Norge har vi faktisk ganske mange rovdyr. Blant disse har vi en hel haug mårdyr som røyskatt, grevling eller oter, samt det vi kaller for de fire store. De fire store rovdyrene er ulv, gaupe, jerv og bjørn, i tillegg til at vi også har isbjørn på Svalbard. Dersom vi også husker revene rødrev og fjellrev har vi egentlig inkludert alle rovdyrene våre, men hvor mange rovdyr har vi egentlig i Norge?

Det er umulig å vite nøyaktig hvor mange rovdyr vi har. Av de fire store er det gode estimater, men av de små rovdyrene som rødrev eller røyskatt er det nesten umulig å vite hvor mange. Så noen rovdyr har vi gode tall på, mens andre er veldig omtrentlige.

Type rovdyrOmtrentlig antall (årstall på tallet i parantes)
Bjørn148 (2020)
Gaupe393 (2020)
Ulv103 – 106 (2020)
Jerv382 (2020)
RødrevOmtrent 200 000 +
FjellrevEstimert til 280 fjellrev (2020)
Isbjørn (kun Svalbard)Ca. 1 000, men totalt 3 000 i området som kan vandre til Svalbard
GrevlingUkjent, men det er mange
MårUkjent
RøyskattUkjent
Antall rovdyr fordelt på art.

Til sammen har vi altså omtrent 1 000 av de fire store til sammen. Rødreven har vi helt enorme mengder av, og det er estimert at det er over 200 000 rødrev i Norge. Det er en ganske skarp kontrast til de omtrent 300 fjellrevene vi har her på fastlandet.

Når det kommer til isbjørn er det såpass stort sprik i tallene på grunn av at isbjørnene kan vandre til og fra Svalbard over isen. Det finnes altså omtrent 3 000 isbjørn i Barentshavet i nærheten av Svalbard, og tellinger gjort på øya har vist at det typisk er rundt 1 000 isbjørn på øya på en vanlig tid.

Ulv som ligger
Vi har litt over 100 ulv her i Norge, men noen har også et territorium delvis i Sverige.

Hvorfor aner vi ikke hvor mange røyskatter eller grevlinger vi har i Norge?

Det er jo ganske enkelt å telle store rovdyr som bjørner eller gauper, spesielt siden vi ikke har så veldig mange av de. Det er enkelt å trene seg opp til å følge bjørnespor, og disse kan man enkelt rapportere inn for å få forskere eller SNO til å sjekke ut om det er bjørn i området.

Bjørn i gress

Det er derimot veldig mye verre med en røyskatt. Disse dyrene er små, det er vanskelig å oppdage sporet, og dersom du ikke går akkurat der hvor røyskatten har gått er det nesten umulig å se sporet dens.

I tillegg er det veldig, veldig mange røytskatter, mårer, grevlinger og andre smårovdyr her i Norge, så det er klin umulig å få oversikt over nøyaktig hvor mange vi har. Istedenfor bruker man heller områder hvor det finnes eller ikke finnes disse rovdyrene for å anslå hvordan det står til med arten.

Les også:

Legg igjen en kommentar