Kan arbeidsgiver nekte å godta sykemelding? Forklart

De fleste arbeidsgivere er heldigvis flinke til å håndtere sykemeldinger, men noen har også en tendens til å sette seg på bakbeina når ansatte blir syke. I denne artikkelen skal vi se på hva arbeidsgiver egentlig har lov til når det er snakk om sykemeldinger, og hvorvidt de i det hele tatt kan nekte å godta sykemeldingen.

Arbeidsgivere har lov til å betvile sykemelding, og kan la være å utbetale sykepenger dersom de mistenker at sykemeldingen ikke er riktig. Om de gjør dette må de også kontakte NAV for å betvile sykemeldingen, så skal NAV fatte vedtak om arbeidsgiver eller arbeidstaker har rett.

Det er med andre ord mulig for en kjip sjef å nekte å godta sykemelding. Det er en del styr de må gjennom med søknader og sånt til NAV, og de må kunne dokumentere hvorfor de mistenker at sykemeldingen er falske eller gitt på feil grunnlag.

Arbeidsgiveren kan ikke nekte sykemeldingen bare fordi de vil det, og må ha en konkret mistanke om juks. Før de kan stoppe utbetaling av sykepenger må de innkalle til et møte hvor de informerer om at de stopper den, og forklarer hvorfor de mistenker deg for å jukse med sykemeldingen. Her kan du forsvare deg, eller bare la NAV ta seg av jobben med å avgjøre riktigheten av sykemeldingen.

Husk også at arbeidsgiver ikke har rett til å vite hvorfor noen er sykemeldt. Det kan derfor være vanskelig for en arbeidsgiver å skulle forholde seg til hvorvidt en sykemelding er ekte eller ikke, og det er opp til deg selv om du ønsker å la arbeidsgiver få vite om grunnen til sykemeldingen.

Hva skal man gjøre om arbeidsgiver nekter å godta sykemelding?

Dersom du havner i en situasjon hvor arbeidsgiver har informert deg om at de stopper utbetaling av sykepenger på grunn av tvil på ektheten til sykemeldingen er det ikke all verdens du faktisk trenger å gjøre.

Du som arbeidstaker har i denne perioden mulighet til å søke sykepenger via NAV hvor det er NAV sentralt som utbetaler sykepenger istedenfor arbeidsgiveren din. Da får du i alle fall penger mens du venter.

Dersom NAV konkluderer med at sykemeldingen er riktig i henhold til folketrygdeloven vil de kreve penger de har betalt deg tilbake fra arbeidsgiveren din. Om NAV derimot er enig med arbeidsgiveren vil de ikke utbetale sykepenger.

NAV har mulighet til å få helseopplysninger, så de har en helt annen mulighet til å vurdere situasjonen enn det en arbeidsgiver har. Det er selvsagt tungtveiende om en lege har skrevet ut sykemelding til deg, så de fleste trenger ikke å bekymre seg om de faktisk har vært syke.

Både deg og arbeidsgiver kan anke eventuelle vedtak fra NAV, og disse blir da anket i en egen klagenemda.

Les også:

Legg igjen en kommentar