Hvordan bli advokat

Det er mange som drømmer om å utdanne seg til å bli advokat, og bruke arbeidsdagen sin på å forsvare personer i retten. Det krever en ganske lang og utfordrende utdanning, men når man er ferdig utdannet som advokat kan man forvente en solid lønn, en spennende hverdag, og mange faglige utfordringer.

Fremgangsmåten for å bli advokat er kort oppsummert at man må ha generell studiekompetanse, ta en mastergrad i rettsvitenskap, og deretter opparbeide deg to års praksis som advokatfullmektig eller tilsvarende. Til slutt må du ta Advokatkurset over 46 uker, før du tar advokateksamen. Når den er bestått er du offisielt en advokat!

Dette var bare en kort oppsummering, så vi skal se nærmere på de ulike trinnene nedenfor for å gjøre det litt enklere å forstå hva som faktisk kreves av deg for å bli advokat.

Lovbøker og dommerhammer

Velg studieforberedende utdanning på videregående for å bli advokat

Det første steget for å utdanne seg til advokat er å skaffe deg studiekompetanse. Det er ingen krav til fag, så du kan ta en hvilken som helst studiespesialiserende utdanning så lenge du får studiekompetanse.

Det holder ikke bare å ta studiekompetanse, for du må også bestå den med glans. I 2021 var opptakskravene for å studere rettsvitenskap / juss 56 poeng på førstegangsvitnemål og 63 poeng på ordinert vitnemål ved Universitetet i Oslo! Her må du med andre ord stort sett kun ha toppkarakterer for å komme inn.

Det er litt enklere opptakskrav ved de to andre universitetene som tilbyr master i rettsvitenskap, med 54,3 poeng for førstegangsvitnemål og 60,3 poeng for ordinært vitnemål ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Ved Universitetet i Bergen er det henholdsvis 55 og 60,8 poeng for førstegangs- og ordinært vitnemål.

Poenget er altså at du må ha ekstremt gode karakterer fra videregående for å kunne bli advokat, så det er bare å begynne å jobbe målrettet fra VG1.

Studer femårig master i rettsvitenskap for å utdanne deg til jurist

Når du er ferdig med studiekompetansen er det på tide å begynne på en master i rettsvitenskap, tidligere kalt jus. I Norge er det altså UiO, UiB og UiT som tilbyr en femårig master i rettsvitenskap, og vi lenket til studiene i avsnittet ovenfor, så klikk deg inn der for å lese mer om studiene.

Det er viktig å være klar over at en treårig bachelor i rettsvitenskap ikke holder for deg som ønsker å bli advokat. Du må ta en mastergrad, og da er det kun disse tre som er aktuelle.

Hvis du først har kommet inn må du fortsatt regne med å jobbe mye, for rettsvitenskap er et knalltøft studium som krever mye av deg som student. Det er åpenbart kun motivert studenter der, så du kan i alle fall regne med et godt studiemiljø med mange motiverte medstudenter.

Ved å bestå mastergraden i rettsvitenskap og den såkalte juridiske embetseksamen er du utdannet som jurist, og kan nå jobbe som dette. Om du ikke nøyer deg med å være jurist må du fortette den harde jobbingen for å bli advokat ennå litt lenger.

Jurister har for øvrig også mulighet til å bli andre ting enn bare advokater, og hvis du ikke «bare» vil være jurist er for eksempel dommer et annet alternativ.

Les også: Så mye tjener en advokat.

Med en advokatbevilling blir du en fullverdig advokat

Det siste steget for å bli advokat er å få en advokatbevilling. Dette er ikke bare en liten søknad, men faktisk en advokatbevilling som krever mye innsats og jobb. For i tillegg til selve mastergraden i rettsvitenskap trenger du også:

  • Være minst 20 år gammel (selv om det er litt spesielt å ha en mastergrad før man er 20 år).
  • Ha minst to års erfaring som enten advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig eller universitetslærer i rettsvitenskap. Du må ha erfaring som tilsvarer en 100 % stilling i år.
  • Ha prosedert minst tre rettssaker av et visst omfang.
  • Ha plettfri vandel.
  • Ha bestått Advokatkurset ved Juristenes Utdanningssenter. Dette er ment for jurister som ønsker å bli fullverdige advokater, og tilbyr derfor utdanning til dette. Selve kurset er ganske omfattende.

Når alle kravene er oppfylt kan man søke om advokatbevillinghos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hvis de godkjenner denne er du endelig utdannet som autorisert advokat!

Veien til å bli advokat er altså utrolig lang og krevende, og etter videregående er det snakk om minst 7 års utdanning og praksis før du i det hele tatt kan søke om å bli advokat. De fleste bruker typisk mer enn to år på å gå fra jurist til advokat også, men i denne tiden får man jo også ofte arbeidserfaring og god lønn som jurist.

Mann i dress

Hva er egentlig forskjellen på en jurist og advokat?

Den store forskjellen mellom jurister og advokater er at advokater kan representere klienter i rettssaker. Jurister kan derimot gjøre omtrent alt annet som advokater kan gjøre, som å bidra ved kjøp og salv av bolig, utarbeide testamente, og håndtere ektepakter, skilsmisser og dødsbo.

I praksis har jurister mye av den samme jobben som advokater, og som en advokatfullmektig kan du i praksis jobbe som advokat i regi av en annen fullverdig advokat.

Spørsmål og svar om å bli advokat

Hvor lang tid tar det å bli advokat?

Det tar minst 5 år på universitetet, 2 år som fullmektig, og et halvårs tid for å gjennomføre Advokatkurset. Så du må regne med et sted mellom 7 og 8 år fra du begynner på universitetet til du er ferdig utdannet som advokat.

Hvem passer advokatyrket for?

Advokatyrket passer aller best for de som brenner for å forsvare klienter i rettssaker, og kan gjøre en god jobb uansett hvem man forsvarer. Man må selvsagt like å jobbe med loven, og tolke denne.

Hvor mye tjener en advokat?

En advokat kan ha veldig god lønn, og en årlig inntekt på rundt en million kroner er ikke spesielt uvanlig. Om du har en egen praksis vil du trolig kunne tjene mye mer enn dette også.

Er det lange arbeidsdager som en advokat?

Mange advokater har enormt lange arbeidsdager i visse perioder mens de planlegger rettssaker. Det er definitivt ikke en 9 til 16-jobb for de fleste advokater, selv om det selvsagt også finnes advokater som jobber normale arbeidstider.

Hvor høyt snitt trenger man på videregående for å bli advokat?

For å komme inn på masterstudium i rettsvitenskap trenger man som regel godt over 50 poeng på førstegangsvitnemålet, og 61 poeng for ordinært vitnemål. Om du skal inn på den mest populære skolen (UiO) kreves det dessuten ennå flere poeng.

Merk at disse poenggrensene bare er veiledende siden de vil endre seg fra år til år.

Hvilket studium trengs for å bli advokat?

For å bli advokat trenger man å ta en mastergrad i rettsvitenskap, og etterutdanne seg via det såkalte «Advokatkurset». Det er også krav om to års arbeidserfaring for å bli autorisert advokat.

Kan man jobbe som advokat uten utdanning?

Man får ikke jobb som advokat uten noen form for utdanning, men dersom du er utdannet jurist kan du få jobb som advokatfullmektig. Da jobber du som en advokat under veiledning av en annen advokat, og dette fungerer som en slags lærling for advokater.

Les også:

Legg igjen en kommentar