Hvordan bli takstmann

En takstmann har som jobb å skulle vurdere verdien på noe, og de fleste forbinder takstmenn med å verdisette boliger. De kan derimot også ha som jobb å skulle verdisette andre ting, som biler eller gjenstander, selv om disse kanskje er mer sjeldne.

Men hva skal egentlig til for å få jobb som takstmann, og hvilken utdanning trenger man?

For å bli takstmann må man først ha en byggeteknisk bakgrunn som f.eks byggingeniør. Deretter må man videreutdanne seg til takstmann ved å ta kursene «Innføring i taksering» og «Verditaksering av boliger» hos Norges Eiendomsakademi. Da blir du autorisert boligtakstmann via forbundet Norsk takst.

Siden man allerede trenger en ganske heftig utdanning som byggingeniør er det ikke spesielt enkelt å utdanne seg til å bli takstmann. Dette er en 3- eller 5-årig utdanning på høyskole eller universitet. I tillegg er det viktig å ha erfaring bra bransjen.

De fleste som utdanner seg til takstmenn har lang erfaring i bransjen, og går over fra byggingeniør eller lignende til å bli takstmenn for å få en ny arbeidsdag.

Selve introkurset for å bli takstmann går over ett semester på deltid, så dette er ikke så veldig krevende i seg selv. Når introkurset er ferdig kan du ta «Verditaksering av boliger» for å kunne bli takstmann på boliger, men det er også mulig å ta kurs i tilstandsanalyser eller taksering av skade og løsøre.

For noen år siden var det veldig krunglete å bli takstmann

For bare noen få år siden var det fire ulike takseringsforbund i Norge. I praksis betydde dette at det var fire ulike sertifiseringer og fire ulike utdanninger, og stor uenighet om hvilken som var best.

Disse har derimot samlet seg, og nå er det Norsk taksering som er det eneste store takseringsforbundet i Norge. De har samlet all utdanningen sin hos Norges Eiendomsakademi, så kursene der gir kunnskapen du trenger for å bli en autorisert takstmann.

Hvem kan etterutdanne seg til å bli takstmann?

For å kunne ta kurs for å bli takstmann må man ha en byggeteknisk bakgrunn. Noen typiske eksempler på bakgrunn er:

  • Mesterbrev i bygg.
  • Mesterbrev tømrer.
  • Mesterbrev mur.
  • Byggingeniør.
  • Teknisk fagskole bygg.
  • Sivilarkitekt.

Vurderinger gjøres av Norsk takst, og du kan be om en vurdering på om du oppfyller kravene ved å ta kontakt. Da tar de en vurdering av om du kan bli takstmann før du trenger å ta kursene som kreves for autorisasjon.

Hvor god lønn som har man som takstmann?

Som takstmann jobber man som regel som selvstendig næringsdrivende som tar på seg oppdrag, så det vil være stor variasjon i hvor mye man tjener. Noen jobber mye og får mange oppdrag, mens andre ikke gjør det.

Gjennomsnittslønna til en takstmann i Norge er på rett over 600 000 kroner i året i 2021. Så lønna er absolutt jevnt over god.

Er det vanskelig å få jobb som takstmann?

Som nevnt jobber de fleste takstmenn som selvstendig næringsdrivende, noe som betyr at de har et eget firma. Man blir dermed sjeldent ansatt, men jobber heller i samarbeid med meglerhus eller andre for å ta på seg oppdrag.

Les også:

Legg igjen en kommentar