Hvordan bygge platting uten å søke

Platting er populære både i hager og utenfor hytta, og er en enkel måte å få en godt bruksareal på hvor man ikke hele tiden må klippe gresset eller vedlikeholde det. Det er nokså enkelt å bygge platting selv, og så lenge man forholder seg innen visse rammer trenger man ikke engang om å søke til kommunen eller andre for å bygge platting. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan man kan bygge platting uten å søke.

For å bygge platting til hytte eller bolig uten å søke må den være lavere enn 0,5 meter fra bakken, men da kan man bygge omtrent så mye man måtte ønske, også helt inntil tomtegrensen. Plattingen kan ikke ha rekkverk, og aldri være mer enn 0,5 meter over baken.

Så lenge man altså bygger plattingen såpass lavt kan man i prinsippet bygge så mye platting man bare måtte ønske uten å søke. Det store unntaket er hvis kommunale planer har sett en begrensning på hvordan området skal reguleres. De færreste kommuner har begrensninger mot platting, men det er likevel noe man må sjekke.

Reglene er i utgangspunktet helt like for både bolig og fritidsbolig.

Utsikt mot skogen fra plattingen på hytta
Det er alltid populært med platting på hytta. Foto publisert med tillatelse.

Om du skal legge platting som er mer enn 0,5 meter over bakken

Det er også mulig å legge platting som er over 0,5 meter over bakkenivå, men da regnes det som en terrasse istedenfor platting, og da er det litt andre regler man må forholde seg til. Også platting med rekkverk regnes som terrasse.

Det har også noe å si om plattingen / terrassen bygges inntil bolig-/fritidsboligveggen eller om den er frittstående.

Bygge terrasse / høy platting inntil veggen uten å søke

For å legge en høy platting eller terrasse inntil veggen på boligen eller fritidsboligen uten å søke må man bygge maks 15 kvm, og alltid være maksimalt 4 meter unna tomtegrensa. I tillegg må man være innenfor reguleringsplanen.

Bygge terrasse / høy platting frittstående uten å søke

For å bygge en frittstående høy platting eller terrasse uten å søke må man bygge minst 1 meter fra nabogrense og 1 meter fra bygninger på eiendommen din. Den kan ikke bygges over vann- eller avløpsledninger, og selv om du ikke må søke må du sende et egenmeldingsskjema til kommunen når den er satt opp. Maks størrelse uten å søke er 50 kvm.

Man må sende nabovarsel?

Dersom man ikke må søke til kommunen for tiltaket, trenger man heller ikke å sende nabovarsel. Så dersom du holder deg innenfor de begrensningene som beskrevet ovenfor trenger du ikke å styre med nabovarselet.

Kilder og videre lesning

Du kan lære mer om hvordan du kan bygge på bolig og fritidsbolig uten å måtte søke eller sende nabovarsel på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Ellers er det viktig å ta en kontrollsjekk selv, da disse reglene kan endre seg over tid.

Les også:

Legg igjen en kommentar