Hvordan bytte personnummer

Alle nordmenn eller andre som bosetter seg i Norge får et helt personlig personnummer. Dette består av datoen du ble født, i tillegg til et individnummer på tre tall og et kontrollsiffer på to tall. Så totalt er personnummeret en 11 siffer lang tallrekke.

Man skal holde personnummeret sitt halvveis hemmelig, for uvedkommende kan gjøre litt skade om de får tilgang til personnummeret ditt. Men hva skal man gjøre dersom man har mistet kontroll over personnummeret sitt? Kan man bytte personnummer?

Det er ikke enkelt å bytte personnummer, og i prinsippet kan man kun endre personnummer under følgende vilkår:

  • Du bytter juridisk kjønn.
  • Du bytter fødselsdato.
  • Du har fått vedtak om en fiktiv identitet fra politiet.
  • Det er vedtak i endringer om personnummer som krever endring i personnummeret.
  • Det er fattet vedtak om å endre personnummeret ditt for å forhindre stalking eller lignende.

Du kan altså ikke bytte personnummer som det passer deg. I praksis er den enste måten å tvinge frem et nytt personnummer på ved å endre hvilket juridisk kjønn du er registrert som.

Å endre juridisk kjønn gjør du enkelt på Skatteetaten sine nettsider.

Dersom du er plaget av noen kan du se på muligheten for å få endret personnummer. Det har vært eksempler på personer som har levd i et forhold med partnervold som har fått innvilget nytt personnummer som en sikkerhetsmessig grunn når de har brutt ut av forholdet. I disse tilfellene bør man konsultere med en advokat for å få hjelp til prosessen.

Du har ikke krav på nytt personnummer når du bytter navn

Det er noen som ser ut til å tro at man har krav på å få nytt personnummer når man bytter navn, men det stemmer ikke. Navn styres via navneloven, mens personnummer styres via folkeregisterloven. De har i teorien veldig lite å gjøre med hverandre.

Les også:

Legg igjen en kommentar