7 gode kjennetegn på demokrati

Demokrati er også kjent som folkestyre, og er en av mange ulike styremåter en stat kan bruke. Her i Norge har vi demokrati, men har du noen gang tenkt på hva det er som faktisk skiller et demokrati fra andre typer styre? I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike kjennetegn som kan brukes … Les mer

15 gode kjennetegn på eventyr

Eventyr er en veldig spesiell sjanger som forteller historier på en helt spesiell måte. Eventyr flest er sterkt preget av at de stammer fra en tid hvor de ble fortalt fra person til person muntlig, og ble ikke laget for å være skrevet ned. Dette gir dem en oppbygning og noen virkemidler som skiller dem … Les mer

6 gode kjennetegn på dikt og lyrikk

Dikt er også kjent som poesi eller lyrikk, og er en spesiell skjønnlitterær sjanger som skiller seg ganske tydelig fra andre sjangere. Dikt og lyrikk har noen tydelige kjennetegn som skiller den fra andre sjangere, og de beste kjennetegnene på dikt er: Teksten er «musikalsk», og har ofte strofer. Teksten bruker ofte visuelle eller musikalske … Les mer

8 gode kjennetegn på en roman

Romaner er en type litterær sjanger som er svært populær. Mange av oss tenker nok kanskje at alle bøker er romaner, men det stemmer faktisk ikke. Det er nemlig visse ting som skiller romaner fra annen type sakprosa, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på romanen. Det er ingen tvil om at romaner … Les mer

8 gode kjennetegn på en novelle

Noveller er kort fortalt korte tekster med én handling, og kan være spennende fortellinger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke gode kjennetegn man kan bruke for å si om noe er en novelle eller ikke, og hvordan novellen skiller seg fra annen sakprosa. De beste kjennetegnene på en novelle er: Den er … Les mer

8 gode kjennetegn på naturalismen

Naturalisme var en litterær periode som har store overlapp med realismen, men regnes likevel som noe eget. Det er likevel en del ting som skiller realismen og naturalismen, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på gode kjennetegn på naturalismen. Noen av de beste kjennetegnene på naturalismen er: Diktningen regnes som en form for … Les mer

6 kjennetegn på kjemisk reaksjon

Kjemiske reaksjoner er når det skjer en kjemisk endring av et stoff, og typisk er det snakk om kjemiske reaksjoner når man blander sammen to ulike stoff for å produsere andre stoffer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan si sikker at det har skjedd en kjemisk reaksjon, enten det er … Les mer

Hvordan få gyldig fravær på eksamen

Dersom man ikke kan møte opp på eksamen trenger man såkalt gyldig fravær eller dokumentert fravær for å unngå problemer knyttet opp med at man ikke møtte til eksamen. Med gyldig fravær på eksamen får man på videregående skole og ungdomsskolen dokumentert dette med en merknad «Dokumentert fravær» på vitnemålet, mens på høyskole og universitetet … Les mer

11 gode kjennetegn på romantikken

Romantikken var en kulturell epoke som begynte på slutten av 1700-tallet. Under denne perioden fikk Norge noen av sine mest kjente malerier under den delen som ble kjent som nasjonalromantikken. Man må se på romantikken som et svar på moderne tekning, og spesielt opplysningstiden. Noen av de kjennetegnene som er mest typiske for verker fra … Les mer

10 gode kjennetegn på opplysningstiden

Opplysningstiden var en kulturell tidsperiode hvor vitenskap, fornuft og fremskritt var det viktigste fokuset. Det var et svar på renessansen, og i opplysningstiden var det på tide å bruke vitenskapen for å svare på livets store spørsmål. Både litteratur, kunst og det meste av annen kultur ble påvirket av opplysningstiden. Nedenfor er noen av de … Les mer