Dyrepasser – hvilken utdanning kreves? Forklart

Dyrepassere i dyreparker er ansatte som har som jobb å mate, rydde opp etter, og aktivisere og leke med dyrene i parken. Det er naturligvis et yrke mange drømmer om å kunne jobbe som, men hvilken utdanning bør man ta for å få en fast jobb som dyrepasser?

Det er ingen direkte krav til utdanning for å bli dyrepasser i Norge, så de som jobber som dyrepassere er gjerne utdannet innenfor noe annet som har med dyr å gjøre. De mest ettertraktede dyrepasserne er gjerne utdannet som dyrepleiere.

Dyrepleier er en utdanning som kvalifiserer for å kunne jobbe hos veterinærer, og der er dyrepleierne ansvarlige for å passe på dyrene, mens veterinærene utfører selve oppgaven. Dyrepleiere er derfor godt egnet for å jobbe som dyrepassere, og høyt ettertraktet blant de som skal ansette dyrepassere.

Er dette drømmejobben din?

For å utdanne seg som dyrepleier i Norge må man studere det hos NMBU på Ås. Det er en bachelorgrad som tar tre år å gjennomføre, og det krever relativt godt karakterer fra videregående for å komme inn.

Men når det er sagt må man ikke være dyrepleier for å kunne jobbe som dyrepasser. Det er jo ingen formell utdanning som krever for å være dyrepasser, så lignende utdanninger kan også gi deg mulighet til å jobbe som dyrepasser. Noen eksempler på andre utdanninger som kan gi jobb som dyrepasser er agronomer, biologer, økologer, zoologer og lignende.

I prinsippet er det også mulig å få jobb som dyrepasser uten å ha noen formell utdanning, men da kan du regne med at det er vanskelig å få jobben, og at du må ha noe annet som kompenserer for at du mangler utdanningen.

Les også: Slik får du jobb i dyrebutikk.

Hva bør man velge på videregående for å bli dyrepasser?

For å utdanne seg til noe som kan gi jobb som dyrepasser bør man ta et studie som gir generell eller spesialisert studiekompetanse. Det spiller ingen stor rolle hvilket studie du velger for å få dette, for det er hva du studerer på høyskolen eller universitetet som spiller en rolle.

Det er også mulig å ta landbruksvideregående med spesialisering på dyrehold for å øke hvor attraktiv man blir som kandidat når man søker på jobben som dyrepasser, selv om det fortsatt er viktigst hva man studerer etter at man er ferdig med videregående.

Les også: Lønn som dyrepasser forklart.

Man kan utdanne seg som dyrepasser i Sverige eller Danmark

Både Danmark, Sverige og en rekke andre land har egne utdanninger for å bli dyrepassere. Dette et en treårig lang studieløp som gir en bachelorgrad i dyrepass, og er også ettertraktet hos norske dyreparker som skal ansette dyrepassere. Så det er definitivt verdt å vurdere å ta tre år i enten Sverige eller Danmark for å få denne utdannelsen.

Denne utdanningen er veldig fin for deg som er 100 % sikker på at du vil jobbe som dyrepasser, men problemet med denne er at man egentlig ikke har mange andre valg. Dyrepleiere eller biologer vil for eksempel ha mange andre bransjer og yrker de kan jobbe i, noe utdannede dyrepleiere ikke har.

Les også:

Legg igjen en kommentar