5 eksempler på etiske problemstillinger

En etisk problemstilling er et dilemma som oppstår når det er mange ulike ting du må ta hensyn til. Om du velger å gjøre én ting vil det kunne få negative konsekvenser for én part, men om du velger å gjøre den andre tingen kan det få negative konsekvenser for an annen part.

Noe som kjennetegner et etisk dilemma er at ingen av løsningene man kan velge føles som gode. Noen kommer til å bli såret eller ta skade av den løsningen man velger uansett hva man gjør.

I disse situasjonene er det aldri helt enkelt å vite hva man skal gjøre.

Nedenfor har vi samlet sammen 5 ulike eksempler på etiske problemstiller man kan møte på:

  1. En venn av deg jukser på en prøve for å få bedre karakterer. Skal du si ifra slik at han får problemer, eller skal du la han komme unna med å jukse selv om karakteren var ufortjent?
  2. Noen du kjenner stjeler småtterier fra en butikk. Det er jo ikke rett å stjele, men skal du si ifra til foreldre eller butikken? Da vil jo den du kjenner få problemer, men det er jo den rette tingen å gjøre.
  3. En god venn av deg betror seg med en hemmelighet om et stort problem. Du vet at du foreldrene til denne personen kan hjelpe vennen din med å løse problemet, men vennen din vil ikke si noe. Så skal du fortelle det til foreldrene slik at de kan hjelpe vennen din (som er det beste for vennen din) selv om vennen din vil at du ikke skal si noe?
  4. Du jobber som hjelpepleier og vet hva som plager en person som bor der. Men denne personen sier ikke noe til sine pårørende. Disse pårørende maser og maser for å få vite mer om sykdommen til personen, men skal du fortelle dem det eller ikke?
  5. En venninne har blitt gravid, men vil ikke si noe til barnefaren eller noen andre. Skal du fortelle det til den som er faren til barnet?

De fleste av oss kommer til å møte mange etiske problemstillinger i løpet av livet vårt, og det er jo ikke noe fasitsvar på hva man skal gjøre i disse situasjonene. Her må man bare bruke sin egen refleksjon for å ta det valget som føles riktig.

Merk at de fleste etiske dilemmaene her er myntet mot ungdommer som bruker artikkelen som leksehjelp.

Noen situasjoner kan ha taushetsplikt

Det er mange yrker og andre steder hvor man må signere en taushetsplikt. I disse situasjonene kan det være at man rett og slett ikke har lov til å fortelle noe selv om du vet at du egentlig burde det. Man kan oppnå personlige konsekvenser som oppsigelse ellers rettslige krav om man bryter en taushetsplikt.

Ofte kan taushetsplikten kun brytes om akutt helsehjelp veier tyngre enn taushetsplikten, som for eksempel hvis du vet at noen har plener om å skade seg selv eller andre.

Les også:

Legg igjen en kommentar