Er bjørn fredet? Forklart

Den norske brunbjørnen er det største rovdyret vi har i naturen, men til tross for den store størrelsen er den ikke spesielt farlig for oss mennesker. Tvert imot er det vi mennesker som er mest farlig for brunbjørnen, og for en hundre års tid tilbake i tid hadde vi klart å kvitte oss med omtrent hver eneste bjørn i hele landet.

Men hvordan er egentlig status for brunbjørn nå om dagen? Er den norske brunbjørnen fredet?

I Norge er brunbjørn fredet, og har vært det siden 1973. Til tross for at den har en fredning er det teknisk sett litt jakt på den via noe som heter lisensfelling. Dette er en type jakt hvor man tar ut dyr som et preventivt tiltak for å forhindre tap av beitedyr som sau og tamrein, så noen bjørner felles selv om de egentlig er fredet.

Les også: Hva spiser bjørner?

Så teknisk sett er brunbjørnen en fredet art, men likevel er det en viss jakt på den her i Norge. Dette er det naturligvis mange ulike meninger om. På den nasjonale rødlista over truede arter er bjørnen registrert som EN – sterkt truet. Til tross for dette er den LC – livskraftig på den internasjonale utgaven av rødlisten.

Den første fredningen av brunbjørn kom i 1932, men da ble bjørnen kun fredet på vinteren. Det betydde at man ikke lenger kunne jakte på bjørn som lå og sov i vintersøvnen sin, men måtte vente til den våknet før man kunne jakte den.

Les mer: Hva er vintersøvn? Forklart.

Mens bjørnen var fredet på vinteren kunne man fortsatt fritt jakte på den på våren, sommeren og høsten, og fikk attpåtil betalt en dusør for hver bjørn man felte. I 1973 ble det derimot en endring, og da ble bjørnen skikkelig fredet, og fikk samme vern som den har den dag i dag.

Les også:

Legg igjen en kommentar