Er gaupe fredet? Forklart

Gaupe er en av de fire artene vi kaller for «de fire store» sammen med bjørn, ulv og jerv, og er en av rovdyrene som er ansvarlig for store tap av beitedyr på utmarksbeite. I Norge har vi gaupe i ganske store deler av landet, men er egentlig dette kattedyret fredet?

Gaupe er i dag en fredet art, men det er likevel jakt på den. Så selv om gaupe er det som vi kaller for fredet rovvilt kan man jakte gaupe via ordinær kvotejakt. Her bestemmer lokale rovviltnemder hvor mange gauper som kan jaktes hvert år, basert på tall fra rovviltforliket til myndighetene.

Til tross for at det er et rovdyr som nesten var utryddet i Norge har vi i dag godt over 300 gauper til sammen. Fredningen av gaupa fikk vi ikke før i 1992, og da kun i Sør-Norge. Allerede to år senere i 1994 ble den fredet i hele landet, men ble da også inkludert i systemet for kvotejakt som gjorde at man kunne jakte den innenfor de tildelte kvotene.

Av de fire store rovdyrene er det gaupe som har minst vern. De tre andre rovdyrene bjørn, ulv og jerv kan kun felles via det som heter lisensfelling. Denne typen «jakt» er egentlig ikke jakt, men heller et virkemiddel for å forvalte rovdyrene for å forhindre at de tar beitedyr, og at det ikke blir for mange av dem. Med gaupa kan man derimot dra på helt vanlig jakt, og derfor er det lov å jakte gaupe som troféjakt hvor man skyter den for å høste skinnet.

Det betyr at jegere som jakter på gaupa kan ha skinnet hengende i hjemmet sitt, eller få den utstilt.

Det er verdt å merke seg at gaupa er på den norske rødlista hvor den har status som sterkt truet. Dette sier oss noe om at arten sliter med å klare seg, noe som i stor grad skyldes jakt og andre utfordringer. Myndighetene følger likevel nøye med på bestanden, og dersom den går under et visst nivå vil det bli satt større begrensninger på hvor mange gauper som kan jaktes på hvert år.

Les også: Dette spiser gaupa i Norge.

Er gaupa truet?

I Norge er altså gaupa klassifisert som EN – truet på rødlista, men på den internasjonale rødlista er gaupa klassifisert som LC – livskraftig. Det betyr med andre ord at den er litt truet her i Norge, men den på ingen måte er sett på som truet i internasjonal sammenheng.

Selv om gaupa regnes som truet i følge rødlista er det ikke noen stor sannsynlighet at den kommer til å forsvinne med det siste. Den blir godt forvaltet, og bestanden har vært i gradvis økning de siste 30 årene etter at den ble fredet.

Les også: Er det lov med gaupe som kjæledyr? Forklart.

Nå er det altså litt jakt på gaupe, men dersom det skulle bli få av dem vil jakten kunne stoppes i ett eller flere år mens bestanden får samlet seg igjen. Derfor er det ikke stor risiko for at den blir jaktet til et punkt hvor den forsvinner.

Les også:

Legg igjen en kommentar