Er jerv fredet? Forklart

Jerven er det minste av de rovdyrene i Norge som vi kaller for de fire store, men det er likevel det rovdyret som tar flest sau og tamrein på utmarksbeite. Det er derfor denne lille rakkeren som er den største utfordringen for bønder som driver i fjellområder, og er en kilde til mye konflikt.

I resten av verden er det mye jerv, mens bestanden i Norge er på rundt 340 individer. Men er egentlig jerven fredet i Norge?

Den norske jerven er fredet, så det er ikke lov å drive vanlig jakt på den. Akkurat som de andre rovviltartene bjørn, ulv og gaupe er det nasjonale bestandsmål for hvor mange jerv vi skal ha i ulike viltregioner her i Norge, så det er mulig å søke om felling av jerver dersom de overskrider disse bestandsmålene.

I praksis betyr det at det blir sendt ut en del lisensfellingstillatelser for jerv hvert eneste år, for de siste ti årene har bestanden vært godt over det nasjonale målet. Det er derfor jegere som feller jerv på vegne av staten som et tiltak mot å få tap av beitedyr i områdene.

Til tross for at den felles via lisensfelling er jerven altså fredet, og har vært det helt siden 1982.

Her i Norge er jerven regnet som EN – Sterkt truet av den nasjonale rødlisten. Det betyr altså at det er en bestand som har store utfordringer. Det kan se ut til at jerven hadde klart seg helt fint om vi mennesker sluttet å blande oss i hvor den skulle leve, men enn så lenge som myndighetene tar ut mange jerv årlig via lisensfellinger kommer den til å være regnet som truet.

Les også: Er det farlig å møte en jerv? Forklart.

Man kan jakte jerv i andre land

I land som Canada og Alaska i USA er det store mengder med jerv, og disse kan man jakte. Vi på Forklarmeg er ingen eksperter på hvordan systemet for jakt foregår på andre siden av dammen, men det er i alle fall tydelig at det er åpent for at jegere kan jakte på jerv for å høste og selge skinnet dens. Bestanden av jerv på det amerikanske kontinentet er dessuten stor, og regnes som levedyktig av den internasjonale rødlisten.

Les også:

Legg igjen en kommentar