Er kongeørn fredet? Forklart

Rovfugler som kongeørn og havørn ble i lang tid jaktet i Norge på grunn av deres mulighet til å kunne drepe husdyr som sau eller kalver av tamrein. Fra midten av 1800-tallet var det faktisk skuddpremien på kongeørn, noe som betydde at man fikk penger fra staten hvis man kunne vise frem en klo fra en skutt kongeørn.

I nyere tid har vi jo blitt mer obs på hvordan vi skal behandle naturen for å unngå å tape arter, men ble det egentlig slik at kongeørnen nå er fredet?

Allerede i 1968 ble kongeørnen fredet, og det er den fortsatt. Den regnes som livskraftig på rødlista, så den er ikke lenger regnet som en truet art, men den totale jaktfredningen står fortsatt. Det er ikke lovlig å jakte kongeørn i Norge.

Det er fortsatt en del konflikt rundt kongeørn, spesielt i områder hvor man driver med reinsdyrdrift. Her kan en enkelt kongeørn faktisk ta en del reinsdyrkalver, og kan derfor gjøre mye skade for reinsamer. Det er derfor et ønske om å fjerne det sterke vernet av kongeørnen hos mange.

Les også: Er bjørn fredet i Norge? Forklart.

Ettersom kongeørnen har en livskraftig bestand kan det være tenkelig at fredningen av kongeørn på et tidspunkt blir redusert til en annen type vern, men per 2020/2021 er den fortsatt helt fredet.

Les også:

Legg igjen en kommentar