Er ulv fredet? Forklart

I Norge har vi omtrent 100 ulver ute i skogene våre, alle sammen i det området på Østlandet som vi kalles for ulvesona. Det offisielle navnet til ulvesona er forvaltningsområde for ynglende ulv, og myndighetene har bestemt at det kun er i dette området vi skal ha ulv som får valper. Men er ulven i Norge egentlig fredet?

I Norge er ulven fredet, og ble fredet i år 1971. Den har altså vært fredet i omtrent 50 år, men til tross for fredningen er det fortsatt en del ulv som blir skudd via såkalt lisensfelling. Disse ulvene blir tatt ut som et preventivt tiltak for å forhindre tap av beitedyr.

Ulven blir med andre ord jaktet på selv om den er fredet. Ulver regnes som kritisk truet av den nasjonale rødlisten for truede arter, men regnes som bærekraftig når man ser det i internasjonal sammenheng.

Les mer: Hva spiser ulver? Forklart.

Det er derfor mange meninger rundt hvorvidt det er greit at vi driver lisensfelling av ulv, samtidig som det er mange andre på andre siden av debatten som ønsker at vi skal fjerne all ulv fra skogene her i Norge. Og uansett hva man måtte mene er fakta at ulven i Norge er fredet, så det er ikke fritt frem for å jakte på den som man vil.

Les også:

Legg igjen en kommentar