Finansiering av mikrohus forklart: alt om lån til mikrohus

Det har blitt veldig populært med mikrohus som et alternativ til å bo i en leilighet eller et større hus, og det er spesielt enslige og par som har omfavnet den nye trenden med å bo i små mikrohjem.

Til tross for at det heter mikrohus, er det ikke teknisk sett et hus når det kommer til lovgivningen. Det betyr videre at det kan være litt kronglete å få skaffet finansiering til å bygge eller kjøpe mikrohus. Det finnes heldigvis løsninger, og vi skal se nærmere på lån til mikrohus i denne artikkelen.

Det er ikke mulig å få boliglån til mikrohus, da dette ikke regnes som en bolig. Det er derimot mulig å finansiere bygging eller kjøp av mikrohus via alternative lån med sikkerhet i mikrohuset, og mest vanlig er det å benytte seg av caravanlån eller campingvognlån for å finansiere mikrohuset. Dette er et kortere lån med høyere rente, som tilbys av både banker og andre låneaktører.

Mikrohus
Mikrohus. Foto publisert med tillatelse.

Slik fungerer caravanlån eller campingvognlån for deg som vil ha lån til mikrohus

De fleste banker og litt større låneaktører tilbyr caravanlån eller campingvognlån som også kan brukes til å låne penger til å finansiere mikrohuset. Det er derimot noen store forskjeller mellom denne typen lån og et normalt boliglån.

For det første er det betydelig høyere rente på et slikt lån til mikrohus. Du kan ikke regne med den lave boliglånrenta, men bør heller belage deg på å betale minst 5 – 6 % nominell rente på lånet. Den faktiske renta du betaler vil avhenge av mange ulike faktorer, men den vil alltid være høyere enn om samme person søker på boliglån.

For det andre er det kortere nedbetalingstid på caravanlån eller campingvognlån. Man kan gjerne velge et sted mellom 5 og 10 års tilbakebetalingstid, noe som åpenbart er ganske mye kortere enn på boliglån hvor man ofte kan få betale ned lånet i hele 25 år.

Dette betyr at de månedlige kostnadene ved et lån til mikrohus fort kan bli like store som når man låner mer penger til et boliglån. Nå blir man jo kvitt lånet raskere også da, men det er likevel viktig å være klar over at de månedlige utgiftene til lånet til mikrohuset vil være en del høyere enn det mange regner med.

Mikrohus
Mikrohus. Foto publisert med tillatelse.

Selv om man tar en annen type lån for å låne penger til mikrohus er det likevel slik at banken eller låneaktøren tar mikrohuset i pant for lånet. Dette kalles lån med sikkerhet, og gir i ytterste konsekvens låneaktøren mulighet til å foreta et tvangssalg av mikrohuset for å dekke in ubetalt gjeld. For folk flest har det jo ikke så mye å si, da dette kun skjer hvis man nekter å betale regningene sine.

Derfor kan du ikke ta boliglån for å kjøpe mikrohus (ennå)

Et vanlig boliglån er per lov forbeholdt faste boliger. På grunn av hvordan mikrohus stilles juridisk sett regnes de ikke som fullverdige boliger, så da er det rett og slett umulig for banken å gi deg et boliglån til å bygge eller kjøpe et mikrohus.

Per nå betyr det også at det ikke er lov eller mulig å bruke penger fra BSU-kontoen sin til å kjøpe eller bygge mikrohus.

Det skal sies at et nytt lovforslag for endringer i loven for å gjøre mikrohus til å bli en egen juridisk definisjon er i gang, men per september 2021 er den fortsatt ikke vedtatt. Om dette lovforslaget gjennomføres kan fremtiden bli lysere ved at det kan bli lovlig å gi boliglån til mikrohus.

Les også:

Legg igjen en kommentar