Hvilket førerkort trenger man for å kjøre ATV? Forklart

Når man skal kjøre på skogsstier og andre utilgjengelige plasser er ATV-kjøretøy helt genialt. Med disse kan man komme frem nesten over alt, og man kan dessuten frakte med seg utstyr til jakt, skogbruk eller lignende. Men hva slags førerkort trenger man egentlig for å kjøre ATV?

ATV-kjøretøy kan registreres enten som moped, tung motorsykkel eller traktor, og dette vil avgjøre hvilket førerkort man trenger for å kjøre den, men du kan kjøre alle typer med førerkort klasse B (vanlig personbil). Om du ikke har førerkort klasse B kan du se på oversikten under.

ATV

Ulike førerkort som lar deg kjøre ulike typer ATV-kjøretøy

Siden ATV-kjøretøy kan registreres som veldig mye forskjellig har vi en liste over hvilke førerkort som kan brukes til de ulike typene ATV-er. Så bare sjekk hva ATV-en din er registrert som, så ser du hvilke førerkort du trenger for å kjøre den.

ATV som er under 50 kg og toppfart på 6 km/t: Ingen krav til førerkort.

ATV registrert som moped: Disse kan kjøres med førerkort AM eller AM 147 (mopedlappen). Alle som har førerkort for personbil (klasse B) får automatisk også AM-førerkortet. Merk at om ATV-en er tyngre enn 150 kg egenvekt må man være fylt 18 år for å kjøre den, selv om man har førerkort AM 147.

ATV registrert som motorsykkel med 4 hjul (MC): Disse kan kjøres med førerkort klasse B (personlig) eller klasse A (tung motorsykkel).

ATV registrert som traktor (T3B): ATV-er kan registreres som «traktor med maksimal hastighet på 60 km/t», og kan kjøres med førerkort klasse B.

ATV registrert som traktor (T3A): Disse ATV-ene er registrert som «traktor med maksimal hastighet på 40 km/t», og kan kjøres med førerkort klasse B eller førerkort klasse T (traktorlappen).

Les også:

Legg igjen en kommentar