Hvordan få gratis advokathjelp

Det finnes utrolig mange ulike grunner til at man må vurdere å få advokathjelp, men det er mange som kan la seg skremme av møter som koster et par tusen kroner for et par timers arbeid. Det finnes heldigvis løsninger for de som trenger advokat, men som ikke har råd til å betale for det, så hvordan går man egentlig frem for å få gratis advokathjelp?

Fremgangsmåten for å få gratis advokathjelp avhenger litt av saken du trenger advokat til. Noen typer saker gir gratis advokathjelp til alle uten at det er behovsprøvd, mens andre saker krever at personen ikke har god nok økonomi til å dekke advokat selv. Hvis du ønsker gratis rådgivning fra en advokat kan man få det via Advokatvakten.

Siden det er så utrolig mange ulike ting man kan trenge advokat til, er det litt vanskelig å si noe helt generelt. Men om du trenger advokat til for eksempel klage på å ha fått sparken, klage på leiebolig, klage på vedtak om trygt, tap av forsørger / voldsoffer, uenighet om barn eller eiendeler ved samlivsbrudd, eller søksmål for erstatning av personskade kan det være at du kan ha krav på gratis advokat.

Det er dessverre litt vanskelig å si noe generelt om man har krav på fri rettshjelp fra en advokat eller ikke, siden hver sak er unik. For å få gratis advokat må man søke til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i det fylket du tilhører. Et generelt utgangspunkt er at man kan få fri rettshjelp i de fleste saker hvis man har en inntekt på under 246 000 kroner og ikke har en formue på over 100 000 kroner.

Dersom du er siktet i en sak og må forsvare deg i retten har du også krav på en gratis forsvarsadvokat. Man kan i utgangspunktet fritt velge forsvarsadvokat, men de kan selvsagt velge om de ønsker å ta saken din eller ikke. Men alle har krav på en gratis advokat hvis de er siktet.

Om du vurderer en rettssak eller annen situasjon hvor du tror du trenger en advokat er det ikke verre enn å kontakte en advokat for å høre om det er muligheter for gratis advokathjelp. Da kan du få svar på det med det samme fra advokaten, basert på saken du ønsker å føre.

Slik fungerer Advokatvakten

Vi nevnte så vidt Advokathjelpen ovenfor. Dette er en 100 % gratis tjeneste hvor hvem som helst kan snakke med en advokat for å få råd. Her er det ikke snakk om lange, kompliserte saker, men heller et tilbud hvor man kan snakke med en advokat i opptil 30 minutter gratis.

Denne tjenesten er kjekk hvis du er litt usikker på hvordan du skal gå frem i en sak. Trenger du i det hele tatt en advokat? Og er dette egentlig en sak å gå videre med? Disse svarene og noen gode råd kan du altså få helt gratis fra Advokatvakten. De kan også hjelpe deg videre i riktig retning om det er noe du må følge med videre.

Du kan se oversikt over alle stedene Advokatvakten holder til på nettsidene deres. Ofte har de ukentlige eller månedlige besøk til lokale bibliotek rundt om i landet hvor man enten kan booke en time eller bare stikke innom.

Gratis juridisk rådgivning for kvinner

Om du identifiserer deg som en kvinne kan du også benytte deg av tilbudet til JURK, hvor alle kvinner kan få juridisk rådgivning. Dette fungerer på mange måter ganske likt som Advokathjelpen ved at du får svar på spørsmål du må ha, og råd om saken videre, så stikk innom nettsidene til JURK for å lese mer om tilbudet.

Les også:

Legg igjen en kommentar