Finnes det gullsjakal i Norge? Forklart

Gullsjakal (Canis aureus) er et dyr i hundefamilien som ved første øyekast ligner på en litt liten og gulaktig ulv. Originalt hører den til i Eurasia med størst utbredelse i India og på den Arabiske halvøy. Den har likevel begynt å spre seg nordover i Europa, men hvordan er det egentlig med gullsjakal i Norge?

Per februar 2021 har vi ingen faste bestander av gullsjakal i Norge, men det har blitt observert en gullsjakal utenfor Lakselv i Finnmark. Det er ukjent om gullsjakalen fortsatt er i Norge, eller om den har flyttet til enten Sverige, Finland eller Russland.

Gullsjakaler
Gullsjakaler i mer normale områder.

Så langt er dette den eneste ordentlig observasjonen av gullsjakal i Norge, men forskere har funnet ut at den beveger seg nordover i et veldig raskt tempo, så det er ikke usannsynlig at vi kommer til å se flere av dem i fremtiden. Det har også vært observert ulike individer av gullsjakal i Både Danmark, Sverige og Finland.

Det er mange ting som tyder på at det kan bli mer vanlig gullsjakaler i Norge i fremtiden, ettersom de gradvis trekker nordover i Europa. Per nå er det en del gullsjakaler i Mellom-Europa i land som Tyskland, Polen, Sveits og i Baltiske land, så det er trolig bare et tidsspørsmål før vi ser mer av den i Skandinavia også.

Gullsjakalen er heldigvis ikke farlig for mennesker, og utgjør trolig heller ikke en spesielt stor trussel mot beitedyr på utemarksbeite selv om det er et stort rovdyr. Den spiser veldig mye av den sammen maten som reven gjør, og har en diett med blanding av omtrent 50 % kjøtt og 50 % planteføde.

Vanlige spørsmål og svar om gullsjakal i Norge

Er gullsjakalen farlig for mennesker?

Gullsjakalen regnes ikke som farlig for mennesker. Den er kun litt større enn en rev, så du trenger ikke å være redd for dem.

Hvor mange gullsjakaler har vi hatt i Norge?

Så vidt noen vet har det kun vært én gullsjakal i Norge.

Er gullsjakalen en fremmed art?

Gullsjakalen regnes som en fremmed art siden den ikke hører til i norsk natur.

Kan gullsjakaler krysse seg med ulver?

Gullsjakaler kan krysse seg og få avkom med ulver. Da blir ungene en slags blanding av gullsjakal og ulv. Dette har vært dokumentert i andre land.

Kan gullsjakaler krysse seg med hunder?

Gullsjakaler kan krysse seg med hunder for å lage en hybrid av hund og gullsjakal. Dette har også vært dokumentert i andre land, men regnes som ekstremt sjeldent og usannsynlig.

Hva slags omgivelser (habitat) bor gullsjakalen i?

Gullsjakaler klarer egentlig fint å overleve i de fleste ulike habitat, men originalt trives de best i tørre ørkenlignende områder.

Kan vi forvente å få gullsjakal i Norge i fremtiden?

Ettersom gullsjakalen ser ut til å spre seg nordover i Europa er det trolig bare et tidsspørsmål før den virkelig slår seg ned i Norge. Vi vet selvsagt ikke når det skjer, men det er mange faktorer som kan påvirke tiden det tar (som om vi eller våre naboland lar dem være der).

Kommer gullsjakalen til å bli jaktet om den etablerer seg i Norge?

Det er både argumenter for og imot å jakte på gullsjakaler som prøver å etablere seg i Norge. På den ene siden er det en fremmed art som trolig vil påvirke økosystemer i norsk naturen, og mange ønsker derfor at den ikke etablerer seg. På den andre siden sprer den seg helt naturlig uten hjelp fra mennesker, og vi er derfor forpliktet via EUs habitatdirektor og Bernkonvensjonen å beskytte den.

Hvor stor er egentlig gullsjakalen?

Gullsjakalen er omtrent 60 – 100 centimeter lang, og 70 til 85 centimeter høy. I praksis er det som en litt stor rev. Den er betydelig mindre enn vanlig ulv.

Hvordan har gullsjakaler kommet til Norge?

Gullsjakaler kommer til Norge via vandring fra der de er etablert. Unge dyr som forlater foreldrene må finne seg et nytt sted å bo, og i denne prosessen kan de vandre veldig langt. Det er trolig en ung hann som har vandret ekstremt langt i søken etter et sted å bo som har kommet til Norge.

Les også:

En kommentar om “Finnes det gullsjakal i Norge? Forklart”

  1. Gullsjakalen er ingen fremmed art. Det er ingen arter som vandrer inn naturlig. Det spiller altså ingen rolle om Miljødirektoratet aldri så mye erklærer den som uønsket, siden slike spørsmål bare avgjøres av Artsdatabanken. Både Artsdatabanken og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dessuten alt vært tydelige om at gullsjakalen ikke er en fremmed art.

    https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/gullsjakal-observert-i-norge-i-lakselv-1.15387885

    https://artsdatabanken.no/Pages/309455/Gullsjakalen_-_skyte_eller_beskytte_

    Svar

Legg igjen en kommentar