Hvordan få gyldig fravær på eksamen

Dersom man ikke kan møte opp på eksamen trenger man såkalt gyldig fravær eller dokumentert fravær for å unngå problemer knyttet opp med at man ikke møtte til eksamen. Med gyldig fravær på eksamen får man på videregående skole og ungdomsskolen dokumentert dette med en merknad «Dokumentert fravær» på vitnemålet, mens på høyskole og universitetet får man krav til å ta eksamen på nytt neste semester.

Dersom man derimot ikke får dokumentert fraværet vil man få strykkarakter som trekker ned gjennomsnittet ditt (som vil påvirke søknader til universitet videre), mens det på høyere utdanning vil føre til at man ikke får godkjent faget, og dermed ikke får studiepoeng fra faget.

Hvis man har mulighet er det med andre ord best å kunne dokumentere fraværet sitt, men hva er det egentlig som regnes som gyldig fravær på eksamen?

Dette regnes som gyldig fravær på eksamen

Ting som regnes som gyldig fravær på eksamen er først og fremst fravær knyttet til egen sykdom, dødsfall i nær familie eller pålegg fra det offentlige som hindrer deg fra å møte (sesjon, rettssak du må vitne i eller lignende). For høyere utdanning kan også syke barn gi rett til gyldig fravær.

Det er krav om at fraværet blir dokumentert for at man skal få gyldig fravær på eksamen. Det betyr i de fleste tilfeller at man må til legen for å få en legeerklæring på sykdommen, mens for de andre fraværsgrunnene må man oppdrive andre typer dokumentasjon.

Det holder ikke med egenmelding eller egenmelding fra foreldre. Det eneste unntaket er covid-relatert sykdom, isolasjon og testing. Akkurat dette er regulert i en egen forskrift, så det kan endre seg i fremtiden, og vil trolig ikke lenger fungere uten legemelding i 2023 og utover. Men per 2022 gjelder dette på eksamen i alle fall.

Les også:

Legg igjen en kommentar