Hva er høy piping fra sikringsskapet? Forklart

Det er mange som opplever den merkelig, høye pipingen fra sikringsskapet. Denne pipingen kan komme svært sjeldent, noen ganger bare 4 ganger om dagen, så det er altså mange timer mellom hvert pip. Det er uten tvil mange som har latt seg forvirre av denne høye pipingen fra sikringsskapet, men hva betyr den egentlig?

Et høyt pip fra sikringsskapet betyr at det er en jordingsfeil på det elektriske anlegget. Det er nemlig jordfeilvarsleren som piper i sikringsskapet. Dette kan være svært brannfarlig, og du bør få varselet utredet samme dag av en kvalifisert elektriker, eller noen fra strømselskapet eller nettleverandøren din.

Det kan være ganske vanskelig å finne ut av nøyaktig hvor jordingsfeilen ligger når man hører et sjeldent pip fra sikringsskapet, for feilen pleier ofte å komme og gå, og selv erfarne elektrikere kan slite med å peile seg frem til nøyaktig hvor feilen kommer fra.

Det kan også være at jordingsfeilen er på det elektriske anlegget i seg selv, eller til og med på anlegget som er knyttet til boligen. Heldigvis trenger ikke du som privatperson å finne ut av dette, for det er kun kvalifiserte energimontører eller elektrikere som skal gjøre denne jobben.

Så dersom du hører høye pip fra sikringsskapet med langt mellomrom mellom hvert pip er det bare å kontakte hjelp først som sist.

Les også:

Legg igjen en kommentar