Hva er vintersøvn? Forklart

Vintersøvn er en type søvn som flere dyr benytte seg av. I Norge vil blant annet brunbjørnen og grevlingen ha vintersøvn på vinteren, og ligger da og sover fra sent på høsten og frem til snøen smelter på våren.

Vintersøvn skiller seg fra dvale ved at vintersøvnen ikke senker kroppstemperaturen i noen stor grad. Istedenfor å senke kroppstemperaturen mye, synker den kun et par grader. Man kan dessuten fint vekke et dyr som ligger i vintersøvn, noe man ikke vil klare hos et dyr som ligger i ekte dvale.

Her i Norge er det viktig å være klar over at bjørnen går i vintersøvn, ikke i dvale. Det betyr at man fint kan klare å vekke en bjørn som sover, så ikke stikk hodet ned i et bjørnehi på vintertid for å se om det er noen hjemme i hiet.

Les mer: Hva spiser bjørner? Forklart!

Hvorfor går dyr i vintersøvn?

Grunnen til at mange dyr har utviklet evnen til å sove gjennom hele vinteren er at dette rett og slett sparer dem for energi. Både grevling og bjørn vil ha store problemer med å finne nok mat til å opprettholde kroppsvekten gjennom vinteren, men om de heller ligger og sover vil de kunne spare så mye energi som mulig.

Les også: Er bjørner fredet? Forklart.

Selv om det ikke er ekte dvale, men heller «bare» vintersøvn, har begge disse to dyrene utviklet kroppsmekanismer som lar de tåle den lange søvnen utrolig godt.

Les også:

Legg igjen en kommentar