Hvilke båter må betale årsavgift? Forklart

Fra og med 1. januar 2021 ble det obligatorisk med å betale årsavgift for eiere av fritidsbåter. Det er nemlig slik at de fleste fritidsbåter må registrerer i et register som heter NOR, og som styres av Sjøfartsdirektoratet. Dette registeret kan sees på som en tilsvarende ordning til registeret hos Statens Vegvesen hvor man ser hvem som er registrert som eier av en bil, og målet med registeret er at Sjøfartsdirektoratet skal få bedre kontroll over hvem som eier hvilke båter.

Å ha oversikt over eieren på båten er nemlig viktig for å kunne avgjøre hvem som er ansvarlig dersom båten blir forlatt, om den forliser, eller om det av andre grunner er viktig å komme i kontakt med eieren. I lang tid har det vært gratis å være registrert i NOR, og da var det veldig mange som glemte å melde eierskifte når de solgte båten.

Årsavgiften på båt er heldigvis ganske grei, og per 2021 er den kun på 200 kroner per år. Du slipper dermed å blakke deg, men summen er ment til å være høy nok til å oppmuntre personer til å melde eierskifte når de selger båter.

Ved å innføre en årsavgift på å ha båten registrert i NOR håper Sjøfartsdirektoratet at folk tar seg bryet med å oppdatere eierinformasjonen når de selger båten, istedenfor at den blir stående på gammel eier.

Det er derimot ikke alle båter som trenger å betale årsavgift helt ennå, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke båter som må, og hvilke båter som slipper å betale årsavgift.

Det er nemlig kun båter som er registrert i NOR-registeret som må betale årsavgiften på båt. I utgangspunktet er det kun fritidsbåter som skal være registrert der, og alle fritidsbåter på over 15 meter må regostrere seg. Båter på mellom 7 og 15 meter kan velge å registrere seg, mens båter under 7 meter ikke blir registrert.

Man trenger derfor ikke å registrere små gummibåter, kanoer eller joller i NOR-registeret, og slipper dermed også årsavgiften for båt.

Næringsbåter på over 7 meter må også betale årsavgiften for båt, med mindre de allerede betaler årsgebyr for sertifisering og fartøyinstruks. Om man derimot driver med kommersiell bruk av båten er neppe 200 kroner store forskjellen fra eller til.

Les også:

Legg igjen en kommentar