Hvilke krav må oppfylles for å få dagpenger? Forklart

Dagpenger er penger man kan få fra NAV, og er ment som en erstatning for deg som mister inntekt fra arbeid. Det kan være aktuelt å få dagpenger dersom man blir oppsagt, bedriften går konkurs, man selv sier opp jobben, eller man av andre grunner ikke kan jobbe på arbeidsplassen sin mer.

For å få dagpenger må man oppfylle visse krav, og disse oppdateres relativt jevnlig. De viktigste kravene for å kunne få dagpenger er:

  • Arbeidstiden må være redusert med minst 50 %.
  • Du har enten tjent mer enn 1,5 G de siste 12 månedene (152 027 kr per 2020).
  • .. eller tjent mer enn 3 G i løpet av de siste 36 månedene (3 år, og tilsvarer per 2020 til sammen 304 053 kr).
  • Du er en reel arbeidssøker som aktivt søker på stillinger, holder CV-en oppdatert, og sender meldekort til NAV hver 14. dag.
  • Du ikke er student eller skoleelev.

Dersom man oppfyller disse kravene har man i utgangspunktet krav på dagpenger, men det er NAV som skal vurdere hver enkelt sak. Oppdatert informasjon om dagpenger finner man alltid på NAV sine nettsider. Der kan man også gå inn for å faktisk søke på dagpenger.

Les også: Slik skriver du en oppsigelse.

Hvis du selv sier opp jobben din kan du fortsatt ha krav på dagpenger, men da er det i utgangspunktet en karantenetid på 12 uker før du begynner å få utbetalt dagpenger. Du må likevel være arbeidssøkende og oppfylle alle de andre kravene (som å sende meldekort) i denne perioden.

OBS: 1 G oppdateres hvert år, men er per 2020 tilsvarende 101 351 kr.

Les også:

Legg igjen en kommentar