Hvordan avregistrere en bil

Prosessen med å avregistrere en bil er viktig når du skal selge, hugge, eller eksportere kjøretøyet. Denne artikkelen vil gi en grundig veiledning om hvordan du kan avregistrere en bil i Norge, slik at du kan utføre prosessen korrekt og i henhold til regelverket.

For å avregistrere en bil i Norge, må du først sørge for at du har gyldig eierbevis og eventuell fullmakt. Deretter må du levere skiltene til en trafikkstasjon eller en godkjent bilverksted. Når skiltene er levert, vil bilen bli avregistrert i motorvognregisteret.

Gyldig eierbevis og fullmakt

Eierbevis

Før du kan avregistrere en bil, må du ha et gyldig eierbevis. Eierbeviset er et dokument som viser hvem som eier bilen og skal oppbevares av eieren. Hvis du ikke har eierbeviset, kan du søke om et nytt ved å kontakte Statens vegvesen.

Fullmakt

Hvis du ikke kan avregistrere bilen selv, kan du gi fullmakt til en annen person som kan gjøre det på dine vegne.

Fullmakten må inneholde informasjon om bilens registreringsnummer, navn og fødselsnummer til både eier og fullmektig, samt eierens underskrift og dato for fullmakt.

Levering av skiltene

Trafikkstasjon

For å avregistrere bilen, må du levere inn skiltene til en trafikkstasjon. Du kan finne nærmeste trafikkstasjon ved å besøke nettsiden til Statens vegvesen.

Husk å ta med gyldig eierbevis og eventuell fullmakt når du skal levere inn skiltene.

Godkjent bilverksted

Alternativt kan du også levere skiltene til et godkjent bilverksted som har avtale med Statens vegvesen.

Dette kan være en mer praktisk løsning hvis du ikke har en trafikkstasjon i nærheten. Sørg for å sjekke om verkstedet kan motta skiltene før du drar dit.

Avregistrering i motorvognregisteret

Når skiltene er levert til en trafikkstasjon eller godkjent bilverksted, vil bilen bli avregistrert i motorvognregisteret. Dette innebærer at du ikke lenger er ansvarlig for kjøretøyet, og at du kan selge, hugge, eller eksportere bilen.

Du vil motta en bekreftelse på avregistreringen fra Statens vegvesen, enten via e-post eller brev. Det anbefales å oppbevare denne bekreftelsen som dokumentasjon på at bilen er avregistrert.

Les også:

Legg igjen en kommentar