Hvordan bli ambulansearbeider

En ambulansearbeider jobber som sjåfør i ambulanser, og har som jobb å skulle rykke ut til akutte oppdrag så vel som planlagte transportetapper til og fra steder som sykehus eller sykehjem. Det er en uforutsigbar og spennende jobb som krever mye av deg som person, men om du først trives med en slik hektisk hverdag vil det være en veldig givende jobb.

Det er jo ikke bare fritt frem for å søke jobb som ambulansearbeider, for man trenger en utdanning før man i det hele tatt kan søke på jobbene. Nedenfor skal vi se nærmere på hvilke utdanninger som gjør det kvalifisert til å ta jobb som ambulansearbeider.

For å bli utdannet som ambulansearbeider må du ta fagbrev i ambulansefaget. Dette går via videregående opplæring, og starter med Helse- og oppvekstfag på VG1, Ambulansefag på VG2, og to år med lærlingtid i en bedrift. Dette gir deg fagbrev i ambulansefaget, og da gjenstår det bare å få godkjent fysiske tester og eventuelt førerkort, så er du kvalifisert til å jobbe som ambulansearbeider.

Det er i utgangspunktet ingen annen måte å bli ambulansearbeider på. Dersom du tok noe helt annet på videregående er det mulig å gjennomføre utdanningen via voksenopplærling, men det tar fortsatt like lang tid.

Hvis drømmen er å jobbe i ambulanse er jo ambulansearbeider bare én av flere muligheter. De trenger også paramedisiner / sykepleiere i ambulansene. Disse er ikke akkurat ambulansearbeidere, men har også mer krevende oppgaver underveis, som å gjennomføre livreddende førsthjelp på pasienter, behandle pasienter underveis mens dere kjører til sykehus og lignende.

Nedenfor skal vi se kort på hvilke andre muligheter du har for å jobbe i sykebiler foruten å jobbe som ambulansearbeider.

Jobb i ambulanse som sykepleier

For å jobbe i ambulanse som sykepleier trenger man først og fremst å utdanne seg til sykepleier. Dette krever jo mange år med utdanning etter videregående. Deretter trenger man minst 3 – 5 års erfaring med sykepleierfaget før du kan søke deg videre for å utdanne deg til å jobbe som akuttsykepleier. Her vil en del av arbeidet kunne være om bord på ambulanser.

Les også: Slik utdanner du deg til å bli sykepleier.

Det tar altså ganske lang tid å gå fra sykepleier til å jobbe fast som akuttsykepleier i ambulanse, men det kan selvsagt være givende dersom du brenner for det. Men om du står helt på bar bakke uten sykepleierutdanning og ønsker å jobbe i ambulanse bør du nok heller vurdere en av de andre mulighetene.

Jobb i ambulanse som paramedisiner

Paramedisiner er det kanskje noe ukjente ordet for det som heter «Paramedic» på engelsk. En paramedisiner jobber med akuttmedisin på sykehus, i ambulanser, og andre steder, og er de første som utfører hjelp på pasienter på akuttmottaket og ute i felt. Paramedisinere vil ha en del av arbeidsplassen sin på ambulanser.

Man kan bli paramedisiner ved å ta en bachelor i paramedisin. Med dette er man kvalifisert til å få jobb som paramedisiner, så sant du klarer fysiske opptakskrav. Også her snakker vi om tre år utdanning etter videregående skole, så totalt sett er det jo mye mer skole enn å ta ambulansearbeiderutdanning via fagbrevet.

Som paramedisiner får man selvsagt mer ansvar underveis på oppdragene, og kjører ikke selve ambulansen, men er heller ansvarlig for de pasientene som eventuelt er om bord i kjøretøyet.

Lønn som ambulansearbeider

Nå skal vi returnere til de faktiske ambulansearbeiderne som har tatt fagbrev i ambulansefaget. Hva slags lønn kan man faktisk forvente seg som ambulansearbeider her i Norge?

Ambulansearbeidere har en jevnt over god årslønn. Gjennomsnittlig lønn for ambulansearbeidere som jobber i ambulansetjenesten i Norge er på ca. 540 000 kroner i året. Denne lønnen er en blanding av en grunnlønn et sted over 420 000 kroner, og diverse tillegg.

Man kan forvente å få en stor del av lønnen som diverse tillegg for ting som ubekvem arbeidstid, overtidsbetaling og lignende. Når man jobber turnus på ambulanse blir det nemlig en del ekstraarbeid som fører til ekstra lønn.

Les også:

Legg igjen en kommentar