Hvordan bli frimurer

Det er mange myter rundt Frimurerne, samtidig som mange ønsker å bli medlem av denne virksomheten. Men hvordan skal man gå frem for å bli medlem av Den Norske Frimurerorden?

I utgangspunktet må du spørre en som allerede er frimurer om de kan være anmelder for deg. Da kan de rekruttere deg inn i deres frimurerlosje. Om du ikke kjenner noen som er frimurer kan du faktisk søke om medlemskap via Frimurernes nettside. Der fyller du ut et kontaktskjema, så tar de kontakt med aktuelle kandidater.

Selv om du blir rekruttert av en annen frimurer eller blir kontaktet etter å ha fylt ut kontaktskjemaet er det stort sett en del du må gjennom for å faktisk bli medlem. Det er mulig å ta kontakt med den lokale losjen for mer informasjon om hva som skal til for å bli medlem der.

Frimurere sin logo

Disse kan bli medlem av Frimurerne

Det er en del krav som stilles til de som søker om å bli frimurer, og følgende krav må være oppfylt for at du kan bli frimurer:

  • Være minst 24 år gammel.
  • Bekjenne deg til den kristne tro.
  • Ha en ordnet økonomi. I praksis betyr det at du har penger nok til å ivareta vanlige, økonomiske forpliktelser.
  • Ha god moral.
  • Ha en god vandel.
  • Være en mann. Kvinner har ikke adgang til virksomheten.

Les også:

Legg igjen en kommentar