Hvordan bli karbinpersonale (flyvertinne / cabin crew)

Utdanning til kabinpersonale er en spennende og givende karrierevei for mange. Men hva kreves for å bli en del av denne bransjen?

For å bli kabinpersonale kreves det vanligvis fullført videregående opplæring, samt en godkjent kabinpersonellutdanning. Denne utdanningen dekker temaer som sikkerhet, nødprosedyrer, kundeservice og kommunikasjon. I tillegg til formell utdanning, legges det vekt på personlige egenskaper som ansvarsfølelse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Utdanningskrav og opptakskriterier

Det første steget mot å bli kabinpersonale er å fullføre videregående opplæring. Noen flyselskaper krever spesifikke fagkombinasjoner, mens andre er mer fleksible. Generelt er det en fordel å ha kunnskap innen engelsk, andre språk og samfunnsfag.

Etter fullført videregående opplæring, må kandidater gjennomføre en godkjent kabinpersonellutdanning. Dette er vanligvis et kortere kurs som varer fra noen uker til flere måneder, avhengig av skole og flyselskapets krav.

Utdanningen dekker temaer som luftfartssikkerhet, nødprosedyrer, kundeservice og kommunikasjon. Opptakskriteriene for slike kurs kan variere, men inkluderer ofte krav til alder, høyde, syn og språkkunnskaper.

Arbeidserfaring og personlige egenskaper

I tillegg til formell utdanning, er det viktig å ha relevant arbeidserfaring og personlige egenskaper som er attraktive for flyselskapene. Dette kan inkludere erfaring innen kundeservice, salg, hotell- og reiselivsbransjen eller andre serviceyrker.

Personlige egenskaper som ansvarsfølelse, fleksibilitet, evne til å håndtere stress og gode samarbeidsevner er også viktige.

Kabinpersonalet må kunne arbeide godt i team, takle utfordrende situasjoner og tilpasse seg ulike kulturer og arbeidsmiljøer.

Søke jobb og videre karrieremuligheter

Når utdanning og eventuell arbeidserfaring er fullført, kan man begynne å søke jobb hos flyselskapene. Dette kan innebære å søke direkte gjennom selskapets nettside eller gjennom rekrutteringsbyråer som spesialiserer seg på luftfartsindustrien.

Videre karrieremuligheter for kabinpersonale kan inkludere spesialisering innen bestemte områder, slik som førstehjelp, sikkerhet eller opplæring av nytt personale.

Noen kabinpersonale kan også velge å bli flyinstruktører, arbeide med salg og markedsføring, eller

gå over i administrative stillinger innen flyselskapet. Det finnes også muligheter for å jobbe i luftfartsmyndigheter, som for eksempel Luftfartstilsynet.

Kontinuerlig opplæring og sertifisering

Som kabinpersonale er det viktig med kontinuerlig opplæring og sertifisering for å holde seg oppdatert på gjeldende regler, prosedyrer og teknologi. Flyselskapene sørger vanligvis for dette gjennom periodiske kurs og evalueringer.

Dette kan innebære årlig oppfriskning i nødprosedyrer, førstehjelp, brannslukking og vannredning, samt oppdateringer på selskapets retningslinjer og prosedyrer.

I tillegg til dette, kan kabinpersonale også dra nytte av eksterne kurs og seminarer for å utvide sin kunnskap og ferdigheter innen områder som kulturforståelse, konflikthåndtering og ledelse.

Konklusjon: Veien til en spennende karriere som kabinpersonale

Utdanning til kabinpersonale er en kombinasjon av formell utdanning, arbeidserfaring og personlige egenskaper.

Med fullført videregående opplæring, en godkjent kabinpersonellutdanning og relevante personlige ferdigheter, vil du være godt rustet til å søke jobb og bygge en karriere i denne spennende bransjen.

Husk at kontinuerlig opplæring og sertifisering er nøkkelen til å opprettholde høy standard og åpne dører for videre karrieremuligheter innen luftfartsindustrien.

Les også:

Legg igjen en kommentar