Hvordan bytte navn

Det er mange som ønsker å bytte navn, enten for de har for mange mellomnavn, fordi er gifter seg og vil bytte etternavn, eller av helt andre grunner ønsker å endre navn til noe annet.

Man kan endre både fornavn, etternavn og mellomnavn, og til og med fjerne eller legge til flere navn dersom man ønsker det.

Det er overrasende enkelt å bytte navn, og du kan gjøre det ved å fylle ut skjema RF-1453 hos Skatteetaten. Der logger du inn med BankID eller MinID, velger det nye navnet ditt, og sender søknaden elektronisk. Som oftest blir den automatisk godkjent på to sekunder!

Det er altså slik at du kan ha et helt annet navn to minutter fra nå, for det er veldig lite stress å fylle ut skjemaet. Noen ganger må søknaden gjennomgås manuelt, og da kan det ta opptil 4 uker før søknaden blir behandles og du eventuelt kan bruke det nye navnet. Om du derimot skal velge et vanlig navn er det ganske vanlig at søknaden godkjennes automatisk.

Er det mye styr å ha byttet navn?

Når man har byttet navn er det en del ting man må gjøre. Du må nemlig ha nye identifikasjonspapirer på alt mulig greier, så du må regne med å bestille nytt pass, bestille nytt ID-kort, førerkort, og melde fra om at du har et nytt navn på veldig mange ulike steder.

Veldig mange steder henter navnet ditt automatisk fra Folkeregisteret, og da blir registreringen til det nye navnet gjort automatisk. Det er likevel lurt å ta kontakt med banken og andre slike steder for å fortelle dem om at du ønsker det nye navnet ditt registrert på deg istedenfor det gamle.

Hvilket navn kan man bytte til?

Du kan hete det aller meste, men det er noen regler som begrenser hva du kan ha som navn. Disse er nedfelt i navneloven. Den største gruppen beskyttede navn er navn som er brukt av færre enn 200 personer i Norge. Om du ønsker et slikt navn må du søke om det, og få samtykke fra absolutt alle med dette etternavnet. Ellers er det ganske fritt frem.

Alle etternavn med færre enn 200 brukere kalles i loven for skjermede navn.

Hvor ofte kan man bytte navn?

Man kan i utgangspunktet kun bytte navn hver tiende år. Det er likevel en del unntak til denne begrensningen, og du kan alltid bytte tilbake til det gamle navnet ditt. Du kan også ta etternavnet til ektefelle eller samboer, samt ta etternavnet til foreldre eller steforeldre utenfor denne karantenen.

Hvilke krav må oppfylles for å kunne bytte navn?

Alle norske statsborgere kan i utgangspunktet bytte navn via Skatteetaten når de måtte ønske, så lenge de ikke har den ti år lange karantenen. Man må derimot være minst 16 år gammel for å kunne bytte navn selv i Norge. Frem til man fyller 16 år må foreldre samtykke til navnebyttet.

I alderen 0 til 12 år kan foreldre til barn bytte navn som de måtte ønske på barnet. Fra fylte 12 år og frem til 16 år må både foreldre og barn godkjenne navnendringen for at det skal skje.

Må man fylle ut skjema for å endre navn digitalt?

Det er enklest å bytte navn ved å fylle ut det digitale skjemaet hos Skatteetaten, men det er også mulig å printe ut et fysisk skjema som sendes til det lokale skattekontoret. Dette fysiske skjemaet kan lastes ned fra nettsidene til Regjeringen.

Dette tar selvsagt litt lenger tid enn å bytte navn digitalt, for søknaden må behandles manuelt. Regn med å måtte vente i minst 2 – 3 ukers tid fra du sender søknaden til det nye navnet er godkjent.

Er det gratis å bytte navn?

Det er helt gratis å bytte navn her i Norge. Du må ikke betale noen verdens ting for å søke om navnebytte til Skatteetaten.

Det å bytte både pass, bankkort, ID-kort, førerkort og andre ting du trenger med det nye navnet ditt på koster jo litt penger da, så det er noen kostnader forbundet med å bytte navn.

Les også:

Legg igjen en kommentar