Hvordan bytte skjerm på iPhone 11 Pro

Å bytte skjerm på en iPhone 11 Pro kan være en krevende oppgave, men med riktig veiledning og verktøy er det mulig å gjøre det selv. Denne artikkelen vil hjelpe deg gjennom prosessen trinn for trinn.

For å bytte skjerm på en iPhone 11 Pro, skru av enheten, fjern skruene nederst, åpne skjermen forsiktig med en sugekopp og spudger, koble fra kablene, og monter den nye skjermen. Test funksjonaliteten før du fullfører monteringen.

Hvordan bytte skjerm på iPhone 11 Pro

1. Forberedelser og verktøy

Før du begynner, må du skaffe deg noen nødvendige verktøy og forberede arbeidsområdet:

 • Kjøp en erstatningsskjerm av god kvalitet, helst en som inkluderer forhåndsmonterte små komponenter som høyttaler og sensorer.
 • Skaff en skrutrekker, en sugekopp, en spudger, en pinsett og en åpningsplett.
 • Slå av iPhone 11 Pro og fjern eventuelt SIM-kort og deksel.
 • Arbeid på et rent og godt opplyst arbeidsområde for å unngå tap av små deler.

2. Åpne enheten og fjern den ødelagte skjermen

Følg disse trinnene for å åpne enheten og fjerne den ødelagte skjermen:

 1. Fjern de to skruene nederst ved siden av lynporten med en skrutrekker (Pentalobe).
 2. Fest sugekoppen nær bunnen av skjermen og løft forsiktig for å lage et lite gap.
 3. Sett inn åpningsplett eller spudger i gapet og skjær forsiktig gjennom limet langs kantene.
 4. Åpne skjermen forsiktig, og vær oppmerksom på at den fremdeles er koblet til med kabler på toppen.
 5. Fjern skruene som fester skjermkablene og koble dem forsiktig fra med en spudger.

3. Monter den nye skjermen

Når den ødelagte skjermen er fjernet, kan du montere den nye skjermen:

 1. Koble til skjermkablene og fest dem med skruene du fjernet tidligere.
 2. Test funksjonaliteten til den nye skjermen ved å slå på iPhone 11 Pro før du fullfører monteringen. Kontroller at berøringsfunksjonen, farger og lysstyrke fungerer som de skal.
 3. Slå av enheten igjen, og plasser skjermen forsiktig tilbake i posisjon ved å trykke den ned langs kantene for å feste den til limet.
 4. Skru tilbake de to skruene nederst ved siden av lynporten.

4. Test og rengjør enheten

Etter at skjermen er montert, er det viktig å teste enheten og rengjøre den:

 1. Slå på iPhone 11 Pro og sjekk at alle funksjoner fungerer som de skal, inkludert kamera, høyttaler, mikrofon og knapper.
 1. Gå gjennom alle apper og funksjoner for å sikre at berøringsskjermen reagerer som forventet.
 2. Rengjør skjermen og enhetens kanter for å fjerne eventuelle rester av lim eller smuss.
 3. Sett tilbake SIM-kortet og fest eventuelle deksler.

Konklusjon: Bytte skjerm på iPhone 11 Pro

Bytte av skjerm på en iPhone 11 Pro krever noen spesifikke verktøy og tålmodighet, men ved å følge trinnene i denne artikkelen, bør du kunne gjøre det selv.

Husk å teste funksjonaliteten til den nye skjermen grundig før du fullfører monteringen og rengjør enheten for best mulig resultat.

Les også:

Legg igjen en kommentar