Hvordan endre navnet til barnet sitt

Noen ganger er man litt for rask på avtrekkeren når man skal velge navn til barnet sitt. Kanskje ble det et mellomnavn for mye, eller kanskje vil dere ha et helt annet fornavn? Det er heldigvis enkelt å bytte navn på barnet sitt!

For å endre navnet til barnet sitt må man fylle ut skjema RF-1453 hos Skatteetaten. Det er bare å klikke på navnet for å komme til det digitale skjemaet som fylles ut digitalt, og signeres med BankID eller MinID. Man må ha forelderansvar for å endre navnet til barnet.

Det er overraskende fort og enkelt å bytte navn på barnet sitt, og som regel blir søknaden godkjent automatisk når du sender inn skjemaet. Det betyr at du kan ta det nye navnet i bruk med det samme! Det er noen ganger at søknaden må gjennomgås manuelt, og i disse tilfellene kan det ta opptil tre uker før det nye navnet godkjennes (eller eventuelt avslås hvis det bryter loven).

Selve fremgangsmåten for å bytte navn på barnet sitt er altså helt lik som når man bytter eget navn.

Frem til barnet er 12 år gammelt kan foreldrene når som helst endre navnet innenfor de vanlige reglene for navnebytte. Disse reglene for navnebytte er i utgangspunkt at man kun kan bytte én gang hver tiende år, pluss en del rammer for hvilke navn man kan ta. Dette er regulert i det som heter navneloven.

Etter at barnet fyller 12 år må de selv godkjenne navnebyttet ved å signere skjemaet, så i denne perioden må både foreldre og barnet selv signere.

Les også: Slik finner du personnummeret til barna dine.

Etter at barnet fyller 16 år er det ikke lenger foreldrene som kan bestemme navnet til barnet, og da kan de endre navn som de selv måtte ønske via det samme skjemaet.

Man trenger foreldreansvar for å bytte navn på barnet sitt, og det er helt gratis med navnebytte, selv om det selvsagt kan være merkostnader forbundet med å bytte ut pass og sånt med nye utgaver.

Om man bytter navn på en veldig ung baby vil det sjeldent innebære store forandringer i det hele tatt, men det blir jo litt mer styr når barnet er litt eldre.

Når er det for sent å bytte navn på barnet sitt?

Det er egentlig aldri for sent å bytte navn på barnet sitt. Du kan gjøre det uten barnets samtykke frem til det er 12 år gammelt, så her står man egentlig fritt frem for å bytte navn når man måtte ønske.

Om du skal bytte fornavn er det jo fornuftig å gjøre det tidlig da, før barnet rekker å bli vandt til det gamle navnet sitt.

Kan man endre navn på barnet så mange ganger man vil?

Navneloven setter begrensninger for hvor ofte man kan endre navn, og i utgangspunktet kan man faktisk bare bytte navn en gang hvert tiende år. Det er derimot en hel haug unntak, som hvis man vil ta etternavnet til foreldre, steforeldre eller lignende. I tillegg er det alltid mulig å bytte tilbake til navn man har hatt tidligere.

Siden man kun kan endre navn én gang hver tiende år er det lurt å tenke seg godt om, for man har altså i praksis bare én sjanse til å bytte navn på barnet sitt før de er blitt ganske gamle. Når barnet uansett er 10 – 11 år gammelt er det jo mye mer omfattende å bytte navn enn det er når barnet bare er et år eller to.

Må begge foreldrene godkjenne navneendring av barnet?

Dersom man har delt foreldreansvar for barnet må i utgangspunktet begge partene signere søknaden om å endre navn på barnet. Så begge foreldrene må altså være med på navneendringen.

Det er en del som har opplevd at det er vanskelig å få med en far eller mor på å godta navneendringen, men det er noen unntak fra dette kravet også. Det er nemlig slik at loven sier at det kan foreligge «særlige grunner» for at man skal få bytte navn på barnet uten den andre forelderens samtykke.

Her vil hver sak vurderes for seg selv, så her bør man nesten ta kontakt med Skatteetaten for å få litt veiledning. I rundskrivet om navnendringer i 2002 blir blant annet foreldre som er dømt for overgrep mot barna eller av andre grunner er straffedømt for noe mot barna nevnt som et eksempel på «særlige grunner». I praksis kan det også hende at mildere grunner kan fungere. Så kontakt skatteetaten, eller eventuelt en advokat for å få hjelp til denne prosessen hvis én forelder ikke godtar endringen.

De som har eneomsorg for barnet vil kunne bytte navn på barnet sitt uten signering fra den andre forelderen.

Les også:

Legg igjen en kommentar