Hvordan finne fagfellevurderte forskningsartikler

Å finne fagfellevurderte forskningsartikler er en viktig ferdighet i akademiske miljøer. Denne artikkelen vil gi deg en grundig forståelse av hvordan du kan finne og bruke slike artikler.

Denne artikkelen gir råd om hvordan du kan finne fagfellevurderte forskningsartikler ved hjelp av søkemotorer, databaser og bibliotekskilder. Videre blir det diskutert hvordan du kan vurdere kvaliteten på forskningen og bruke den i dine egne prosjekter.

Lærer på skolen

Hvorfor fagfellevurderte artikler er viktige

Fagfellevurdering er en prosess der forskningsartikler blir vurdert og kritisert av eksperter innen samme fagfelt før de blir publisert.

Dette sikrer at forskningen holder høy kvalitet og at metodene og konklusjonene er pålitelige og relevante.

Fagfellevurderte artikler er derfor viktige kilder for akademikere, forskere og studenter som ønsker å holde seg oppdatert på ny forskning og bygge på tidligere arbeid.

Søkemotorer og databaser for å finne fagfellevurderte artikler

Det finnes flere søkemotorer og databaser som spesialiserer seg på å finne fagfellevurderte forskningsartikler. Noen av de mest kjente er:

 1. Google Scholar (scholar.google.com): En søkemotor for akademisk litteratur som inkluderer artikler, konferansebidrag, bøker og rapporter. Her kan du søke etter fagfellevurderte artikler ved å krysse av for «Fagfellevurderte tidsskrifter» i søkeinnstillingene.
 2. Web of Science (webofknowledge.com): En omfattende database som dekker forskning innen vitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap og kunst og humaniora. Her kan du filtrere søket ditt etter fagfellevurderte tidsskrifter.
 3. Scopus (scopus.com): En annen stor database som indekserer forskningslitteratur innen vitenskap, teknologi, medisin og samfunnsvitenskap. Her kan du også filtrere søket ditt etter fagfellevurderte tidsskrifter.

Vurdere kvaliteten på forskningen

Når du har funnet en fagfellevurdert forskningsartikkel, er det viktig å vurdere kvaliteten på forskningen. Dette kan du gjøre ved å se på:

 1. Forfatternes bakgrunn og tilknytning: Forskere fra anerkjente institusjoner og med tidligere publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter er ofte en indikasjon på kvalitet.
 2. Metodologi: God forskning bruker solide metoder som er tydelig beskrevet og begrunnet. Vær kritisk til forskning med dårlig beskrevne metoder eller manglende begrunnelse.
 3. Resultater og konklusjoner: Sjekk om resultatene er tydelig presentert, om de støtter hypotesene og om konklusjonene virker logiske og velbegrunnede.
 4. Referanser: Se etter om artikkelen refererer til relevant og oppdatert litteratur, og om det er en god balanse mellom egne funn og tidligere forskning.
 5. Tidsskriftets renommé: Forskning publisert i velrenommerte tidsskrifter med høy «impact factor» (en indikator på hvor ofte artiklene i tidsskriftet blir sitert) er generelt sett av høyere kvalitet enn forskning i mindre kjente tidsskrifter.

Hvordan bruke fagfellevurderte artikler i dine egne prosjekter

Når du arbeider med egne forskningsprosjekter, er det viktig å kunne bruke fagfellevurderte artikler som kilder og inspirasjon. Her er noen tips for hvordan du kan gjøre dette:

 1. Les artiklene grundig: For å få en god forståelse av forskningen og kunne vurdere kvaliteten, er det viktig å lese artiklene nøye. Dette inkluderer å sette seg inn i metodene, resultatene og konklusjonene.
 2. Ta notater: Når du leser, bør du ta notater om viktige funn, metoder og teorier. Dette vil hjelpe deg å huske informasjonen og gjøre det lettere å referere til artiklene i ditt eget arbeid.
 3. Kritisk vurdering: Vær kritisk til informasjonen du finner i forskningsartiklene, og vurder om du kan stole på funnene og konklusjonene. Husk at fagfellevurdering ikke alltid er en garanti for kvalitet, og at forskning kan være påvirket av forfatternes perspektiver og interesser.
 4. Integrer kildene i ditt eget arbeid: Når du skriver dine egne prosjekter, er det viktig å bruke kildene på en måte som styrker argumentene dine og gir en solid teoretisk og empirisk bakgrunn. Dette innebærer å sitere artiklene på en korrekt måte og å referere til dem i teksten der det er relevant.
 5. Hold deg oppdatert: Forskning utvikler seg kontinuerlig, og det er viktig å holde seg oppdatert på nye funn og teorier innen ditt fagfelt. Abonner på tidsskrifter, følg relevante konferanser og sørg for å gjøre jevnlige litteratursøk for å finne de nyeste fagfellevurderte artiklene.

Konklusjon

Å finne og bruke fagfellevurderte forskningsartikler er en essensiell del av akademiske prosjekter og forskning.

Gjennom søkemotorer og databaser kan du finne kvalitetssikret forskning innen ditt fagfelt.

Ved å vurdere kvaliteten på forskningen og integrere den i ditt eget arbeid, kan du øke kvaliteten på dine egne prosjekter og bidra til den kontinuerlige utviklingen av kunnskap.

Husk at det er viktig å være kritisk til informasjonen du finner i fagfellevurderte artikler og å sette deg grundig inn i metodene, resultatene og konklusjonene.

Å holde seg oppdatert på ny forskning og utviklinger innen ditt fagfelt vil hjelpe deg å bli en bedre forsker og bidra til den akademiske samtalen.

Lykke til med å finne og bruke fagfellevurderte forskningsartikler i ditt akademiske arbeid!

Les også:

Legg igjen en kommentar