Hvordan fylle kjølevæske på bilen

Å fylle kjølevæske på bilen er en viktig del av vedlikeholdet. I denne artikkelen vil du lære hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

For å fylle kjølevæske på bilen må du finne beholderen for kjølevæske, kontrollere nivået, og fylle på med riktig type kjølevæske. Følg stegene i denne artikkelen for en detaljert beskrivelse.

Finn beholderen for kjølevæske

Kontroller instruksjonsboken

Først og fremst må du finne beholderen for kjølevæske i motorrommet. For å finne den riktige beholderen, bør du sjekke instruksjonsboken for bilen din.

Her vil du finne informasjon om hvor beholderen er plassert, samt hvilken type kjølevæske som er anbefalt for bilen din.

Identifisere kjølevæskebeholderen

Når du har funnet informasjonen i instruksjonsboken, åpne panseret og se etter beholderen.

Den er vanligvis gjennomsiktig med en blå, gul eller rød kork, og vil ofte ha et symbol som viser en termometer eller en kjølevæskeslange. Beholderen kan være merket med «Engine Coolant» eller «Kjølevæske» på norsk.

Kontrollere kjølevæskenivået

Varm og kald motor

Det er viktig å kontrollere kjølevæskenivået når motoren er kald. Hvis du sjekker nivået mens motoren er varm, kan det føre til unøyaktige målinger eller skader.

Vent derfor til motoren har kjølt seg ned før du fortsetter.

Sjekke nivået

Kontroller nivået ved å se på beholderen. Det skal være merkinger på siden som viser minimum og maksimum nivå.

Hvis væsken er under minimumsnivået, må du fylle på med kjølevæske. Hvis den er mellom minimum og maksimum, trenger du ikke å fylle på mer.

Fylle på kjølevæske

Velg riktig kjølevæske

Det er viktig å bruke riktig type kjølevæske for bilen din, slik det står i instruksjonsboken. Feil type kjølevæske kan føre til dårlig kjøling og skader på kjølesystemet.

Fyll på kjølevæske

Før du fyller på kjølevæske, sørg for å ha på deg vernehansker, da kjølevæske kan være irriterende for huden. Fyll deretter på kjølevæske til nivået er mellom minimum og maksimum på beholderen. Skru korken godt på igjen når du er ferdig.

Les også:

Legg igjen en kommentar