Hvordan kaste batterier riktig

De fleste av oss har fortsatt en haug ulike dingser som bruker engangsbatterier av typen AA, AAA eller er de små, spesialiserte batteriene. Disse er jo enkle å kjøpe etter behov i butikken, eller ha liggende oppbevart i kjøleskapet hjemme, men man bruker jo jevnlig opp batteriene ettersom de går tom for strøm.

Batterier er jo fulle av farlige kjemikalier, og kan ikke kastes rett i vanlig restavfall. Så hvordan skal man kaste batteriene sine riktig?

Batterier skal leveres til gjenvinningsstasjoner eller kastes i spesialavfallet. En gjenvinningsstasjon finner du i praksis i enhver dagligvarebutikk, så du kan ta dem med deg dit for å kaste dem. Fra de er tomme til du har levert dem bør du ta en liten teipbit over begge polene, og oppbevare dem i en plastpose eller glassboks.

Alle butikker som selger batterier er pliktige til å motta dem, og i praksis har de fleste dagligvareforretninger løst dette ved å ha en slags boks til tomme batterier ved inngangspartiet til butikken, ofte i nærheten av panteautomaten. Her er det bare å kaste batteriene dine, og det er ingen krav om at du må ha kjøpt batteriene i denne butikken. De kan derimot nekte å ta imot andre typer batterier enn de selger, så du kan ikke kreve å kaste enorme bilbatterier på Kiwi.

Man kan levere de fleste typer batterier i butikker som selger dem, med noen veldig få unntak (mer om disse nedenfor).

Alternativet til å levere batterier i butikk er spesialavfall. I de fleste kommuner er dette en rød dunk som tømmes et par ganger i året.

Les også: Er det forskjell på dyre og billige batterier? Forklart.

Derfor må du teipe batterier som er tomme

Selv om batteriet er tomt nok til at det ikke kan brukes lenger er det fortsatt litt restestrøm på batteriet. Dette er ikke mye, men det kan fortsatt være brannfarlig. Ved å legge en teipbit over polene (begge kantene av batteriet) vil du unngå at batteriet kortslutter. Dette kan faktisk skape en del varme, og dersom du oppbevarer mange batterier sammen kan dette føre til at det tar fyr.

Av den grunn bør du ha en teipbit over absolutt alle polene på tomme batterier, og unngå å oppbevare altfor mange sammen. Prøv heller å gjøre det til en vane at du tar med deg alle tomme batterier på butikken et par ganger i måneden istedenfor å la de ligge i en boks i årevis før du får kastet dem.

Sjansen for at batteriene kortslutter og starter en brann er jo veldig liten, men den er fortsatt til stede. Og siden konsekvensene i verste fall kan bli enorme anbefaler vi å alltid teipe polene.

Noen typer batterier er farlig avfall

Dersom batteriet inneholder tungmetallene Cd (kadmium),Hg (kvikksølv) eller Pb (bly) regnes det som farlig avfall, og må leveres til egnet avfallsmottak. Batterier med disse tungmetallene i seg har bilde av en søppeldunk med kryss over seg, og gjelder i praksis kun svært få, spesialbatterier.

Batterier til bil eller båt inneholder også bly, men kan leveres til alle steder som selger bilbatterier, uavhengig av om du kjøpte batteriet der eller ikke. Så bare stikk til nærmeste Biltema eller butikk som selger utstyr til bil eller båt, så kan du levere det inn gratis der.

Les også:

Legg igjen en kommentar