Hvordan klippe tuja

Tuja er en populær hekkplante i Norge som krever regelmessig vedlikehold. Denne artikkelen vil veilede deg gjennom hvordan du klipper tuja riktig og opprettholder en sunn, attraktiv hekk.

For å klippe tuja, start tidlig i plantens liv og klipp årlig. Klipp i vår og sensommer, form hekken forsiktig og fjern tørre grener. La hekken bli litt bredere nederst for optimal vekst. Vær oppmerksom på fugleliv og lovverk.

Når du skal klippe tuja

Tidspunkt for beskjæring

Det beste tidspunktet for å klippe tuja er i vår, helst i april-mai, og senere i sensommeren, omtrent i august. Unngå beskjæring under fuktige forhold, da dette kan øke risikoen for soppinfeksjoner.

Frekvens

Klipp tujaen årlig for å holde den i god form og forhindre at den blir for tett og tørker ut på innsiden. I tillegg vil regelmessig klipping bidra til å stimulere ny vekst og opprettholde en tett og jevn overflate på hekken.

Teknikker for klipping av tuja

Grunnleggende klippeform

Når du klipper en tujahekk, bør du forme den slik at den er litt bredere nederst enn øverst. Dette gir mer sollys til den nedre delen av hekken og fremmer jevn vekst.

Bruk av riktig verktøy

Bruk skarpe hekksakser eller en elektrisk hekktrimmer for å klippe tujaen. Hold verktøyet rent og godt vedlikeholdt for å sikre at kuttene er rene og nøyaktige.

Klipp av døde og syke grener

Fjern døde, skadede og syke grener ved å klippe dem tilbake til friskt tre. Dette vil forhindre at sykdommer og skadedyr sprer seg til andre deler av planten.

Hensyn å ta

Fugleliv

Når du klipper tuja, bør du være oppmerksom på fugler som hekker i hekken. Unngå å klippe i hekkesesongen for å beskytte fuglene og deres avkom.

Lovverk

Sjekk lokale lover og forskrifter før du klipper tujahekken, da det kan være regler om hekkens høyde og plassering i forhold til eiendomsgrenser.

Les også:

Legg igjen en kommentar