Hvordan laste ned vitnemål

Når man skal søke på jobber eller videre utdanning må man som regel vise frem vitnemålet som en del av søknadsprosessen. For kort tid tilbake måtte man be skolen om å printe ut og signere en fysisk kopi til deg som du kunne levere, noe som er svært tungvindt. Ikke bare måtte skolene bruke mye tid på dette, det var også veldig stress for de som har studert på 3-4 ulike skoler gjennom studietiden, og derfor måtte be om kopi av vitnemålet fra alle disse.

Nå har det derimot kommet en god løsning på dette, nemlig et digitalt vitnemål. Dette er jo genialt, og gjør det enkelt for deg å sende med vitnemålet på jobbsøknader eller lignende. Det er en del som har hatt problemer med å forstå akkurat hvordan dette digitale vitnemålet fungerer, og et vanlig spørsmål er hvordan man laster ned det digitale vitnemålet.

For å få lastet ned det digitale vitnemålet ditt, gå til Vitnemålsportalen sine nettsider. Der må du så logge inn med ID-Porten eller FEIDE, og får tilgang til alle vitnemålene dine fra høyere utdanning. Her må du velge skolen du vil ha vitnemål fra, og hvilke fag eller grader som skal vises. Velg disse, og klikk deg videre. Når det er gjort får du opp valget mellom å sende vitnemålet som en klikkbar lenke eller som en PDF-fil.

Denne PDF-fila kan man så sende til den potensielle arbeidsgiveren.

Les også: Slik søker du om restplass til studier.

Vitnemålsportalen er en offentlig nettside som samarbeider med alle skoler som tilbyr høyere utdanning, men fungerer ikke for ungdomsskole eller videregående utdanning. Den fungerer med andre ord kun for universiteter og høyskoler. For å få vitnemål fra videregående utdanning må man fortsatt ta kontakt med utdanningsinstutisjonen.

Les også:

Legg igjen en kommentar