Hvordan måle radon i boligen sin

Å måle radon i boligen er viktig for å sikre et sunt innemiljø. I denne artikkelen får du vite hvordan du kan utføre målingene selv.

For å måle radon i boligen din må du anskaffe radonmålingsutstyr og plassere det på relevante steder i huset. Følg stegene i denne artikkelen for en grundig veiledning.

Hva er radon og hvorfor måle det?

Radon: En usynlig trussel

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i grunnen. Gassen kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og åpninger, og forhøyede radonnivåer innendørs kan føre til helseproblemer over tid.

Langvarig eksponering for radon er den nest største årsaken til lungekreft etter røyking. Derfor er det viktig å måle radon i boligen og iverksette tiltak dersom nivåene er for høye.

Krav om radonmåling i Norge

I Norge er det krav om radonmåling i alle nye boliger og ved utleie av boliger. Kravene til radonmåling og tiltak ved forhøyede nivåer er regulert av strålevernforskriften.

Anskaffe radonmålingsutstyr

Velg riktig måleutstyr

Det finnes ulike typer radonmålingsutstyr på markedet, men de mest vanlige er sporfilm og digitale målere.

Sporfilm er en engangsbruk metode, mens digitale målere kan brukes flere ganger. For en langtidsmåling, som gir det mest pålitelige resultatet, anbefales det å bruke sporfilm.

Kjøp måleutstyr fra pålitelige leverandører

Når du skal kjøpe radonmålingsutstyr, er det viktig å velge en pålitelig leverandør. Sjekk at leverandøren er godkjent av Statens strålevern og at måleutstyret oppfyller deres krav.

Utføre radonmåling i boligen

Plassering av måleutstyr

For å få et representativt bilde av radonnivået i boligen, bør du plassere måleutstyret i oppholdsrom og soverom.

Dersom du bruker sporfilm, skal målingen utføres over en periode på minst to måneder, helst mellom oktober og april, da radonnivåene er høyest om vinteren.

Analyse av måleresultater

Etter at måleperioden er over, skal sporfilmene sendes inn til analyse hos leverandøren. Du vil deretter motta en rapport med måleresultatene.

Hvis du bruker en digital måler, kan du lese av resultatene direkte på enheten.

Tiltak ved forhøyede radonnivåer

Dersom radonmålingen viser forhøyede nivåer av radon i boligen din, bør du iverksette tiltak

for å redusere radonnivået. Her er noen vanlige tiltak som kan bidra til å senke radonkonsentrasjonen i boligen:

Tetting av sprekker og åpninger

En av de enkleste og mest effektive tiltakene for å redusere radonnivåene er å tette sprekker og åpninger i gulv, vegger og rundt rør og kabler.

Dette hindrer radongass i å trenge inn i boligen fra grunnen. Tetting bør gjøres med materialer som er bestandige mot radon, for eksempel polyuretan- eller silikonbasert fugemasse.

Ventilasjon og lufting

Å forbedre ventilasjonen i boligen kan også bidra til å redusere radonnivåene. Sørg for at det er god luftsirkulasjon i hele boligen, og luft regelmessig ved å åpne vinduer og dører.

Ventilasjonssystemer kan også oppgraderes for å øke luftutskiftningen og dermed redusere konsentrasjonen av radon innendørs.

Radonsug og radonbrønner

For boliger med høyere radonnivåer kan det være nødvendig med mer omfattende tiltak. Radonsug og radonbrønner er to metoder som benyttes for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen.

Radonsug innebærer å installere et undertrykksventilasjonssystem under gulvet, som suger ut radongassen og leder den utendørs.

En radonbrønn er en brønn som bores i grunnen under boligen, og som samler opp radongassen og fører den bort fra bygningen.

Konklusjon

Å måle radon i boligen er viktig for å sikre et sunt innemiljø og redusere risikoen for helseproblemer knyttet til langvarig eksponering for radon.

Ved å følge stegene i denne artikkelen kan du enkelt utføre radonmåling i boligen din og iverksette nødvendige tiltak for å redusere radonnivåene dersom de er for høye.

Les også:

Legg igjen en kommentar