Hvordan regne om liter til gallon, og gallon til liter

Omregning mellom liter og gallon kan være nyttig i mange situasjoner. Denne artikkelen vil gi deg all informasjonen du trenger for å kunne konvertere mellom disse måleenhetene.

For å konvertere mellom liter og gallon, kan man bruke konverteringsfaktorene 1 liter = 0.264172 US gallon og 1 US gallon = 3.78541 liter. Beregningen kan utføres enkelt ved å gange eller dele, avhengig av hvilken enhet man konverterer til.

Konvertering fra liter til gallon

US og britiske gallon

Først og fremst er det viktig å merke seg at det finnes to forskjellige typer gallon: US gallon og britisk imperial gallon.

Den mest vanlige typen er US gallon, men det er viktig å vite forskjellen mellom de to når man konverterer mellom liter og gallon. En britisk imperial gallon tilsvarer 4.54609 liter, mens en US gallon tilsvarer 3.78541 liter.

Regne om liter til US gallon

For å konvertere liter til US gallon, bruker man følgende formel:

Antall gallon = Antall liter × 0.264172

For eksempel, hvis du vil konvertere 10 liter til US gallon:

10 liter × 0.264172 = 2.64172 US gallon

Regne om liter til britiske gallon

For å konvertere liter til britiske gallon, bruker man følgende formel:

Antall gallon = Antall liter × 0.219969

For eksempel, hvis du vil konvertere 10 liter til britiske gallon:

10 liter × 0.219969 = 2.19969 britiske gallon

Konvertering fra gallon til liter

Regne om US gallon til liter

For å konvertere US gallon til liter, bruker man følgende formel:

Antall liter = Antall gallon × 3.78541

For eksempel, hvis du vil konvertere 10 US gallon til liter:

10 US gallon × 3.78541 = 37.8541 liter

Regne om britiske gallon til liter

For å konvertere britiske gallon til liter, bruker man følgende formel:

Antall liter = Antall gallon × 4.54609

For eksempel, hvis du vil konvertere 10 britiske gallon til liter:

10 britiske gallon × 4.54609 = 45.4609 liter

Konklusjon

Denne artikkelen har forklart hvordan man kan konvertere mellom liter og gallon, både US og britiske gallon. V

ed å bruke de angitte konverteringsfaktorene og formelene, kan man enkelt regne om mellom disse måleenhetene i ulike situasjoner.

Les også:

Legg igjen en kommentar