Hvordan sjekke om det er radon i et boligområde

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som kan være skadelig for helsen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan man kan sjekke om det er radon i et område og hvordan man kan håndtere dette problemet.

For å sjekke radonnivået i et område, kan man bruke radonmålingsutstyr, enten ved å gjøre det selv eller ved å kontakte en profesjonell tjeneste. Man bør også være klar over lokale radonkart og bygningsforskrifter, og ta hensyn til radonsikring ved bygging og renovering av boliger.

Hvordan måle radon

Måleutstyr for radon

For å måle radonkonsentrasjonen i en bolig eller annet bygg, finnes det ulike typer måleutstyr, som sporfilm og elektroniske målere. Sporfilm er en passiv metode som innebærer at en liten plastboks med en følsom film plasseres i bygget, vanligvis i en periode på 2-3 måneder.

Denne filmen registrerer radonpartikler, og etter endt måleperiode sendes den til et laboratorium for analyse. Elektroniske målere er aktive måleinstrumenter som kontinuerlig måler radonnivået og gir resultater umiddelbart.

Gjennomføring av radonmåling

For å få et pålitelig resultat av en radonmåling, bør man plassere måleutstyret i laveste etasje i bygningen, helst i soverom og oppholdsrom. Det anbefales å utføre målingene i vinterhalvåret, når radonnivåene ofte er høyest.

Måleresultatene gir en indikasjon på radonkonsentrasjonen i bygget og kan brukes som grunnlag for videre tiltak, om nødvendig.

Lokale radonkart og bygningsforskrifter

Radonkart

I Norge finnes det radonkart som viser hvor det er størst risiko for høye radonnivåer. Disse kartene er utarbeidet av Statens strålevern og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og kan være et nyttig verktøy for å vurdere om et område er utsatt for høyere radonrisiko.

Det er imidlertid viktig å merke seg at radonkartene ikke gir informasjon om nøyaktige radonnivåer i enkelte bygninger, og at det alltid er nødvendig å gjennomføre en måling for å få et sikkert svar.

Bygningsforskrifter og radonsikring

Norske bygningsforskrifter stiller krav til radonsikring i nye boliger og ved større ombygginger. Dette innebærer blant annet at det skal installeres radonmembran og radonbrønn i utsatte områder, og at det skal utføres kontrollmåålinger etter at bygget er ferdigstilt.

Det er også krav om radonmåling i barnehager, skoler og arbeidsplasser. Ved å følge bygningsforskriftene og sørge for god radonsikring, kan man redusere risikoen for høye radonnivåer i bygninger.

Tiltak ved høye radonnivåer

Ventilasjon og tetting av bygningskonstruksjonen

Dersom målinger viser forhøyede radonnivåer i en bolig eller annet bygg, finnes det ulike tiltak som kan redusere konsentrasjonen av radon.

Økt ventilasjon kan bidra til å redusere radonnivået ved å skape et kontinuerlig luftskifte som fører radongassen ut av bygget.

Tetting av sprekker og åpninger i bygningskonstruksjonen, spesielt i kjellergulv og yttervegger mot grunnen, kan også redusere radoninntrengning.

Radonbrønn og radonavsug

En annen metode for å redusere radonnivåer i en bygning er å installere en radonbrønn eller et radonavsug.

Radonbrønnen skaper et undertrykk i grunnen under bygningen, som fører til at radongassen suges opp og ledes bort fra bygget. Radonavsug er et system som fungerer på samme måte, men som installeres i eksisterende bygninger.

Disse tiltakene kan være spesielt effektive i områder med høy radonrisiko og bør vurderes i samråd med eksperter.

Konklusjon: Sjekke radon i et område og håndtere risikoen

For å sjekke om det er radon i et område, bør man utføre radonmålinger ved hjelp av sporfilm eller elektroniske målere. Det er viktig å ta hensyn til lokale radonkart og følge bygningsforskrifter for radonsikring ved bygging og renovering.

Dersom målinger viser forhøyede radonnivåer, kan ulike tiltak som ventilasjon, tetting av bygningskonstruksjonen, radonbrønn eller radonavsug bidra til å redusere risikoen og beskytte helsen til de som oppholder seg i bygningen.

Les også:

Legg igjen en kommentar