Hvordan sjekke om man har fått studieplass på høyere utdanning

Det er få ting som er så spennende som å gå og vente på svaret på om man har kommet inn på den skolen og det studiet man ønsket seg, og ettersom de faktiske grensene endres hvert år kan man aldri være sikker før man faktisk får tilbud om en plass.

Når man søker på høyere utdanning gjør man det via Samordnaopptak. Denne lar deg søke plass hos de aller fleste skoler, med unntak av noen få privatskoler. Hvis man har søkt om studieplass via denne nettsiden er det også her man får svaret.

Svar på om man har kommet inn på høyere utdanning via Samordnaopptak får man den 24. juli hvert år. Fra og med midnatt denne datoen kan du logge inn for å se hvilke studieplasser du fikk tilbud om.

Dersom du får tilbud om studieplass er det viktig at du takker ja til plassen innen svarfristen, for hvis ikke kan du faktisk miste plassen din. Du kan kun takke ja til én studieplass, men det trenger ikke nødvendigvis å være førstevalget ditt. Du takker enkelt nok ja til det tilbudet du vil benytte deg av, og avslår de andre.

Dersom du søkte opptak hos en privatskole som BI eller lignende har du gjort det via deres egne systemer. Da får du også svar via disse, men som regel får man både SMS og e-post når opptaket er klart. Merk at disse privatskolene også kan ha ulike tidsfrister og datoer for opptak enn de offentlige skolene.

Les også: Hvordan søke om restplass for høyere utdanning.

Hvordan sjekke om man har fått studieplass på masternivå

Når man søker om et masterprogram etter å ha fullført bachelorgraden sin gjøres dette også via skolens interne systemer – nesten på samme måte som privatskoler. Dette er fordi det ikke er én enkel måte å sammenligne kandidater på, men heller en slags tolkning av hvem som egner seg best basert på både karakterer, fag og skoler.

De offentlige skolene har sine egne systemer, men gjør det likevel via Studentweb. Når man har studert i noen år er man trolig allerede veldig godt kjent med det systemet, så det burde neppe være et stort problem for noen å forstå hvordan man logger inn og bruker det.

Svaret på om man har fått plass på masterstudiet får man inne på Studentweb, og selve datoen for når man får svar varierer stort, men kan ofte være veldig sent (omtrent midt i juli).

Les også:

Legg igjen en kommentar