Hvordan skrive en oppsigelse som arbeidstaker

Når man skal si opp jobben sin må man levere en skriftlig oppsigelse. Det er ganske strenge krav til hva en oppsigelse skal inneholde for å være gyldig, så i denne artikkelen skal vi gå over hvordan man kan skrive en god oppsigelse som man kan gi til arbeidsgiveren sin. Merk at vi kun snakker om når en arbeidstaker skriver oppsigelse, og for en arbeidsgiver som skal si opp en ansatt er det helt andre krav til oppsigelsen.

I utgangspunktet trenger egentlig ikke en oppsigelse å inneholde stort mer enn følgende:

  • Navnet ditt.
  • Navnet på arbeidsgiver.
  • Et setning om at du sier opp stillingen din. Dette er frivillig, og opp til deg selv om du vil inkludere.
  • Dato for oppsigelsen.
  • Signatur.

Ofte pleier man derimot å ha med litt ekstra, som et par setninger om hvorfor du sier opp («jeg har fått et annet jobbtilbud»), når du slutter i henhold til arbeidskontrakten, info om du har utestående overtid, bonus, ferie eller lignende, og en setning hvor man takker for mulighetene og sånt man har fått i jobben.

Deretter er det bare å printe ut, signere og levere den til arbeidsgiveren din, så har du sagt opp jobben din.

Mal for oppsigelse

Nedenfor er en enkel mal for oppsigelsen du kan levere til arbeidsgiver:

«OPPSIGELSESBREV

Jeg, Navn Navnesen, ønsker å si opp min stilling som [stillingstittel] ved/i [navn på bedriften du jobber for].

Ifølge min arbeidskontrakt har jeg oppsigelsestid på X måneder, og min siste arbeidsdag vil derfor være den [dato].

Takk for mulighetene jeg har fått i min tid her, og lykke til videre.

[Sted og dato]

Mvh

[Fullt navn]

[Signatur]»

Må man ha et møte med arbeidsgiver før man sier opp?

Det er veldig vanlig å be om en samtale med arbeidsgiver hvor man forteller om at man skal si opp. Her kan man diskutere litt praktisk rundt det, og det er en god anledning for å levere oppsigelsesbrevet du har skrevet.

Du er derimot ikke pliktig til å ha en slik samtale, så det er opp til deg selv. Likevel anbefales det å ha en møte, da det er både ryddigere og enklere for arbeidsgiveren å forhold seg til. Man kan dessuten få lagt planer for hvordan dere skal håndtere arbeidet i oppsigelsestiden underveis.

Les også: Så lenge kan du bruke en jobbreferanse.

Kan man sende oppsigelsen på e-post?

I prinsippet kan du fint sende oppsigelsen på e-post. Det er nemlig ingen krav til det formelle rundt en oppsigelse. Dette betyr at man også egentlig kan gi oppsigelsen muntlig, men det er likevel lurt å velge en skriftlig form som gjør at det ikke er noen tvil om oppsigelsen.

Les også:

Legg igjen en kommentar