Hvordan skrive en sluttattest

Når en ansatt slutter i jobben har de krav på en sluttattest. Denne attesten er som oftest veldig viktig for arbeidstaker når de skal søke på nye stillinger, og fungerer både som et slags bevis for at man har jobbet i stillingen og hvilke arbeidsoppgaver man hadde der.

Sluttattesten må minimum inneholde arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i, og hvor lenge arbeidstaker jobbet der. Det er krav til at man gir et realistisk bilde av hva arbeidsoppgavene besto av, og mange arbeidsgivere velger også å skrive litt om hvor godt kandidaten har utført jobben. Det er ikke lov å skrive noe negativt om arbeidstakeren i sluttattesten.

Foruten dette minstekravet har man godt mulighet til å skrive litt ekstra dersom det er rom for det. Det er faktisk helt vanlig å skrive mye mer inngående enn det minimumskravet krever. Ofte skriver arbeidsgiver utfyllende om arbeidsoppgaver som har blitt utført av arbeidstaker, og eventuelt hvordan arbeidstaker har løst disse oppgavene.

Les også: Hvordan skrive en oppsigelse.

Noen velger også å skrive mye fint om arbeidstakeren, men det er selvsagt helt opp til hver enkelt. Det er naturligvis mange som foretrekker å skrive sluttattesten som en kort sammenfatning av hva den ansatte har holdt på med, mens andre altså skrive fine ord om den ansatte.

Les mer: Så lenge kan du bruke en jobbreferanse.

Dette er ulovlig å ha med i en sluttattest

Det er også flere ting som er forbudt å inkludere i sluttattester, enten via arbeidsmiljøloven eller via rettspraksis. Ulovlige ting i sluttattester er blant annet informasjon som kan sverte eller sjikanere arbeidstaker, informasjon om arbeidstakers fravær grunner egen eller barns sykdom, eller andre tydelige negative omtaler.

Dersom sluttattesten er ulovlig kan arbeidsgiver faktisk bli holdt økonomisk ansvarlig som følge av at arbeidstakeren ikke får ny jobb eller lignende. Man bør derfor være obs på å ikke skrive noe som er uriktig på sluttattesten.

Tariffavtaler kan endre krav

Det er en del bransjer hvor det er egne tariffavtaler som styrer hva sluttattesten skal inneholde. Som leder er det åpenbart veldig viktig å være helt klar over om man har klar til å skrive mer utfyllende om tariffavtalen tilsier det.

Les også:

Legg igjen en kommentar