Hvordan søke om et fjerde forsøk på eksamen

De aller fleste høyskoler og universiteter lar deg få tre forsøk på å ta eksamen i et emne. Som regel går eksamen enten hvert semester eller annenhvert semester, og frem til du har brukt de tre forsøkene dine er det bare å melde seg opp til eksamen som du vil.

Det er derimot ikke like rett frem dersom du har strykt eller ikke møtt opp til eksamen disse tre gangene, og trenger et fjerde forsøk. Heldigvis finnes det en løsning for deg som er tom for vanlige forsøk, for det er nemlig mulig å søke om å ta opp eksamen på nytt.

For å søke om å ta et fjerde forsøk på eksamen må du sende en e-post til enten instituttet direkte, eller til eksamenskontoret på skolen din. Der må ha en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta eksamen på nytt, og det er ingen fasit på hva som kreves for at den skal bli godkjent. Her er det skjønn, og hver søknad behandles individuelt og ulikt mellom ulike skoler og institutter.

De fleste krever derimot at søknaden inkluderer en forklaring på hvorfor du ønsker å ta eksamen på nytt, og gjerne begrunnelse for hvorfor det ikke gikk de tre første gangene. Dersom du for eksempel har vært plaget med sykdom, hatt det vanskelig hjemme eller lignende, så er dette grunner som kan være med på å gi deg en ny sjanse.

En nyfunnen motivasjon kan også være grunn nok, så hvis du plutselig har begynt å ta utdanningen din mer seriøst kan du godt fortelle det.

Ellers er grunner som at du kun mangler dette faget for å bli ferdig med utdanningen være en god grunn.

Merk også at det kan være store forskjeller på hva hver enkelt skole vil ha i søknaden. Spør på instituttet ditt eller sjekk nettsidene til skolen for å finne ut hva du skal inkludere. Informasjonen i denne artikkelen gjelder for de fleste skoler i grove trekk, men det finnes alltid unntak.

Les også: Hvor raskt kan man ta en bachelorgrad? Forklart.

Hvor stor er sjansen for å få innvilget et fjerde forsøk?

Det er ingen fasitsvar på hvor stor sjansen for å få innvilget eksamen på nytt er. Her er det nemlig opp til den som behandler søknaden, og noen skoler og institutter lar nesten alle få et fjerde forsøk, mens andre skoler og institutter er ganske strenge.

Vi anbefaler å bruke god tid på å skrive en søknad hvis du har lyst til å få et fjerde forsøk!

Kan man søke om et femte forsøk på eksamen?

Man kan fint søke om et femte, sjette eller sjuende forsøk på eksamen, men det er grunn til å tro at det er mindre sjanse for at søknaden blir innvilget etter hvert som man har brukt flere forsøk.

Hvordan er reglene for privatskoler og lignende?

Det kan være ulike regler for private universiteter som BI og sånt, så dersom du studerer på et privat universitet eller høyskole må du sjekke opp hva som gjelder for skolen din. Som oftest er systemet mer eller mindre likt ved at du må søke om forsøk nummer fire, men noen har litt ulke systemer for det.

Les også:

Legg igjen en kommentar