Kan man jakte på gaupe i Norge? Forklart

Gauper er en av de fire store rovdyrene vi har her i Norge, og er regnet som sterkt truet på den nasjonale rødlista. Vi har nesten 400 gauper her i Norge, og disse finnes i hele landet utenom på Vestlandet. Men hvordan er et egentlig med jakt på gaupe her i Norge?

I Norge er det faktisk helt lovlig å jakte på gaupe, og man jakter disse på vanlig kvotejakt. Det betyr at det i prinsippet bare er å ha storviltprøve, så er det bare å dra på gaupejakt i områder som har ledig kvote. I praksis er det ingen forskjell fra å jakte gaupe sammenlignet med elg eller rådyr.

Gaupe

Dette er også til kontrast fra de andre tre store rovdyrene i Norge som alle krever at man driver med lisensjakt for å felle dem. Der må man registrere seg som lisensjeger for å jakte, og da gjør man det som et skadepreventivt tiltak.

Med gaupe er det altså helt vanlig jakt, og du kan jakte gaupe for å høste fra naturen. Det betyr at den som skyter gaupa kan beholde skinnet fra gaupa som trofé.

Les også: Er gaupa fredet? Forklart.

Hvem kan jakte på gaupe?

For å jakte på gaupe kreves det følgende:

  • Jegerprøven.
  • Storviltprøve / skyteprøve.
  • Tillatelse fra grunneier.
  • Kvote på gaupe.
  • At man er minst 16 år gammel.

Det er langt ifra alle gaupebestander som får jaktkvote, for disse avgjøre av lokale viltforvaltere for ulike rovviltregioner. Så i visse områder får man kvote på en del dyr som kan jaktes, mens andre områder ikke får kvote i det hele tatt. På Vestlandet hvor det ikke er sonert for at det skal være gauper er det kvotefri jakt, så der kan man i praksis jakte så mye man vil innenfor jaktperioden.

Jaktperioden er fra 1. februar og frem til 31. mars hvert år.

I 2020 ble det gitt ut kvote for totalt 54 dyr i hele Norge. Det er først og fremst hanner som skytes, for da kan bestanden holde som noen noenlunde stabil selv om man skyter mange dyr.

Les også:

Legg igjen en kommentar